Nieuws

Fiscale faciliteiten voor zuinige auto's 2014

Geplaatst op vrijdag 2 mei 2014      Leestijd: 2 minuten


Staatssecretaris Wiebes (Financiën) houdt rekening met een overschrijding van de geraamde budgetten voor de MIA en de Vamil in verband met de sterk toegenomen verkoop van elektrische auto’s. Maar definitieve cijfers zijn er nog niet. Dit heeft hij geantwoord op de vragen van het Tweede Kamerlid Neppérus (VVD) naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant van 29 maart 2014, waarin werd gesteld dat de geraamde budgetten fors zouden zijn overschreden.

Op verzoek van het Kamerlid geeft Wiebes ook een overzicht van de per 1 januari 2014 geldende fiscale faciliteiten voor zuinige auto’s.
Deze luiden als volgt:
 

MRB

In 2013 gold een vrijstelling voor benzineauto’s met een CO2-uitstoot van ten hoogste 110 gr/km en dieselauto’s met een CO2-uitstoot van ten hoogste 95 gr/km. In 2014 en 2015 is deze vrijstelling alleen nog van toepassing voor auto’s met een CO2-uitstoot van ten hoogste 50 gr/km.
 

Bijtelling privégebruik auto van de zaak

Op dit moment geldt een bijtellingpercentage voor de auto van de zaak van 20% voor zuinige auto’s en een percentage van 14% voor zeer zuinige auto’s. De CO2 –grenzen op basis waarvan de kwalificatie “(zeer) zuinig” bepaald wordt, worden sinds 2013 jaarlijks aangepast. Daarnaast was er vanaf 2010 een tijdelijke bijtelling van 0% voor nulemissieauto’s van toepassing. Vanaf 2012 was de tijdelijke bijtelling van 0% van toepassing op nulemissieauto’s en op auto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km. Met ingang van 2014 is deze nihil-bijtelling gewijzigd in 4% voor nulemissieauto’s (volledig elektrische auto’s) en 7% voor auto’s met een CO2-uitstoot tussen 1 en 50 gr/km. Deze bijtelling van 4% respectievelijk 7% geldt tot en met 2015.
 

BPM

Voor 2014 geldt er een vrijstelling voor personenauto’s die uitgerust zijn met:
  • een benzinemotor met een CO2-uitstoot van maximaal 88 gr/km;
  • een dieselmotor met een CO2-uitstoot van maximaal 70 gr/km; Vanaf 2015 is op basis van de begrotingsafspraken 2014 een verhoging van de belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM) doorgevoerd door de introductie van een extra schijf aan de onderkant die aanvangt bij 1 gr/km CO2-uitstoot met een tarief van € 6 per gr/km CO2- uitstoot tot en met 82 gr/km, in combinatie met een vaste voet van € 175.

Als gevolg van deze voorstellen wordt de vrijstelling van de BPM in 2015 beperkt tot nulemissieauto’s. Voor de overige auto’s geldt dan een progressief tarief (4 schijven) afhankelijk van de CO2-uitstoot. Deze schijfgrenzen worden jaarlijks naar beneden bijgesteld.
 

MIA

De MIA is met ingang van 2014 beperkt tot auto’s met een maximale CO2-uitstoot van 50 gr/km.

Bon: Elsevier fiscaalDeel dit nieuwsbericht