Nieuws
Fiscale eindejaarstips top 10

Fiscale eindejaarstips top 10

Geplaatst op maandag 11 december 2023      Leestijd: 3.5 minuut


Welke fiscale maatregelen kan je dit jaar als ondernemer nog treffen voor fiscaal voordeel? Hierbij onze top 10 fiscale tips, met het oog op mogelijke wijzigingen in 2024.
 

1. Belastingrente voorkomen

Controleer of je voorlopige aanslag voor de verschillende belastingen hoog genoeg is om te voorkomen dat je hogere belastingrente moet betalen vanaf 2024. De Belastingdienst rekent vanaf 1 januari 2024 voor de vennootschapsbelasting, bronbelasting en solidariteitsbijdrage waarschijnlijk maar liefst 10% rente (nu nog 8%), en voor de inkomstenbelasting en overige belastingen een rente van 6%, en het voornemen is om dit te verhogen tot 7,5%. Nu is dit nog 4%.
 

2. Dividenduitkering in 2023 of 2024

Door veranderingen in het tarief in box 2 is het raadzaam om te overwegen of het gunstiger is om dit jaar nog dividend uit te keren of dit uit te stellen naar 2024, afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden. Het huidige tarief van 26,9% wordt vervangen door twee tarieven. Een tarief van 24,5% op inkomsten tot € 67.000 (voor fiscale partners €134.000 gezamenlijk) en een tarief van 31% over het meerdere, maar waarschijnlijk wordt dit zelfs 33%. Anticipeer zo goed mogelijk op de komende tariefswijzigingen in box 2.
 

3. Wijzigingen in BOR en DSR in 2024

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) zijn belangrijke faciliteiten bij het schenken of erven van een (familie)bedrijf. Bekijk met je adviseur of het aantrekkelijk is om bedrijfsoverdrachten nog in 2023 of juist in 2024 te laten plaatsvinden vanwege wijzigingen in regelingen.
 

4. Fiscale eenheid voor de VPB heroverwegen

Overweeg het verbreken van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Gezien het verschil tussen het lage en het hoge tarief, kan het verbreken van de fiscale eenheid interessant zijn. Het tariefverschil bedraagt in 2024 immers 6,8% (19% respectievelijk 25,8%) en heeft betrekking op de eerste € 200.000 winst.
 

5. Willekeurig afschrijven in 2023

Overweeg willekeurig afschrijven op investeringsgoederen in 2023.  Hierdoor kan je de winst in 2023 verlagen, hetgeen een directe belastingbesparing kan opleveren. Anderzijds kan je daardoor de resterende jaren minder afschrijven, zodat je dan meer belasting betaalt. Willekeurig afschrijven hoeft dus niet altijd voordelig te zijn.
 

6. Energiezuinige investeringen in 2023

Maak gebruik van de hogere energie-investeringsaftrek (EIA) in 2023 voordat deze wordt verlaagd in 2024 van 45,5 naar 40%. Bent je toch al van plan binnenkort energiezuinig te investeren, doe dit dan zo mogelijk nog in 2023.
 

7. Werkkostenregeling benutten

Maak gebruik van de werkkostenregeling voor 2023, omdat de vrije ruimte in 2024 weer wordt verlaagd. Tot een loonsom van € 400.000 bedraagt de vrije ruimte nu nog 3% maar in 2024 nog slechts 1,92%. Over het meerdere blijft de vrije ruimte in 2024, net als in 2023, 1,18%.


8. Heffingskortingen slim benutten

Maak optimaal gebruik van heffingskortingen door vermogen toe te rekenen aan partners of door dividenduitkeringen te plannen. Sinds 2023 krijgt een belastingplichtige met weinig inkomen de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting niet meer gedeeltelijk uitbetaald. Heb je een bv, dan kan je ook besluiten tot een dividenduitkering en een deel van dat dividend aan jouw partner toerekenen.
 

9. Verwerk teruggaaf btw op oninbare vorderingen in de aangifte omzetbelasting

Heb je een factuur met btw uitgereikt, en blijkt deze vordering nu oninbaar? Als een afnemer jouw factuur niet (geheel) betaalt, dan kan je de afgedragen btw (deels) terugvorderen van de Belastingdienst. Dit moet je uiterlijk één jaar na het opeisbaar worden van de betreffende vordering doen (of zoveel eerder als de definitieve oninbaarheid is vastgesteld). Het bedrag van de teruggaaf mag je verwerken in de periodieke btw-aangifte. Als een oninbaar gebleken vordering op een later tijdstip alsnog door de debiteur wordt voldaan, dan moet je de teruggevraagde btw weer afdragen aan de Belastingdienst.
 

10. Rapportageplicht werkgebonden personenmobiliteit

Als werkgever met meer dan 100 werknemers, moet je vanaf 2024 de CO2-uitstoot van reiskilometers bijhouden. Bereid je administratie hierop voor. Alle reizen van het personeel moeten worden bijgehouden, zowel het woon-werkverkeer als alle (overige) zakelijke reizen. De gegevens over 2024 stuur je uiterlijk 30 juni 2025 in.
 

Let op

Een aantal van deze tips komt uit het Belastingplan 2024, welke nog door de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd. Ook worden er door het kabinet steeds nieuwe plannen bekendgemaakt of worden plannen herzien, derhalve is het belangrijk om altijd even contact op te nemen met jouw adviseur om te overleggen. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.
Deel dit nieuwsbericht