Nieuws
Fiscaal voordeel van meewerkende partner in de bv

Fiscaal voordeel van meewerkende partner in de bv

Geplaatst op vrijdag 28 april 2023      Leestijd: 3 minuten


Een directeur-grootaandeelhouder (dga) met een eigen bv is werknemer én werkgever tegelijk. De bv kan daarmee ook de partner van de dga in dienst nemen. Dat kan fiscaal voordeel opleveren, maar er zijn wel een aantal regels om rekening mee te houden. Lees je mee?
 

Ook een gebruikelijk loon voor de partner

In de inkomstenbelasting kan een ondernemer ervoor kiezen om de meewerkende partner geen arbeidsbeloning te geven en vervolgens 'meewerkaftrek' te claimen. Maar in een bv is die keuze er niet. Als de partner van de dga bij de bv komt werken, geldt in bijna alle gevallen de regeling voor het gebruikelijk loon.

Bereken hier het gebruikelijk loon van de dga

Het gebruikelijk loon geldt namelijk voor iedereen die een aanmerkelijk belang houdt (minstens 5%) in de bv en ook werk doet voor deze bv. Ook als de partner zelf geen aandelen heeft, wordt diegene op basis van de zogeheten ‘meetrekregeling’ toch als aanmerkelijkbelanghouder aangemerkt. Los daarvan staat in het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst dat het gebruikelijk loon ook voor de partner van de dga geldt. Dit partnerschap kan ontstaan via een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. Maar ook personen die op hetzelfde adres wonen en samen eigenaar van het huis of samen een kind hebben zijn volgens het Handboek partners voor de toepassing van het gebruikelijk loon.

“Het wettelijke minimum dga-salaris is in 2023 €51.000. De partner die in de bv komt werken krijgt vrijwel in alle gevallen ook het gebruikelijke loon.”
 

Fiscaal voordeel in de vennootschapsbelasting

Je ontkomt bijna niet aan het gebruikelijk loon als de partner van de dga in de bv werkt. Dat komt omdat dit loon het fiscale voordeel voor de bv is. Wanneer je als dga een betaling doet aan je partner, verlaag je je winst, waardoor je minder vennootschapsbelasting betaalt. Hier mag je alleen geen ongebreidelde kostenpost van maken. Het loon van de partner moet aannemelijk zijn voor het werk dat is gedaan. Hier kijk je naar het salaris van iemand in ‘de meest vergelijkbare dienstbetrekking’. Als de partner geen functie als directeur uitoefent, hoort daar een navenant salaris bij voor de loonaangifte. 

   1. Voordelen partner in dienst nemen Bij een salaris heeft jouw partner recht op arbeidskorting;
   2. Je regelt zelf een pensioen voor je partner. Dit is ook mogelijk in eigen beheer, maar daarvoor moet je partner 10% van de aandelen bezitten; 
   3. Alle zakelijke kosten van je partner zijn aftrekbaar van de winst;
   4. De bijtelling van een zakelijke auto verdeel je over jou en je partner; 
   5. Over het salaris van je partner betaal je meestal geen werknemerspremies; 
   6. Jouw partner profiteert van veel fiscale regelingen zoals een mobiel- of sportabonnement  op de zaak. 
 

Verzekeringen en premies

Net zoals bij een baan in loondienst heeft je partner recht op de arbeidskorting. Hier betalen jullie ook gewoon inkomstenbelasting over en de bv houdt loonheffing in. Het gaat hier meestal wel over een fictieve dienstbetrekking. Bij een ‘echte’ dienstbetrekking is er tussen werkgever en werknemer een gezagsverhouding aanwezig. Deze verhouding is tussen een dga en de partner niet altijd even makkelijk aan te tonen. Bij een fictieve dienstbetrekking is de partner niet verplicht verzekerd zoals voor de WW en de WIA. Met premies voor verzekeringen wordt bij een bv ook geen rekening gehouden. 

Wil jij op de hoogte blijven van al het fiscale nieuws? Volg ons dan op LinkedIn.
Deel dit nieuwsbericht