Nieuws

Eindejaarstips 2013

Geplaatst op maandag 23 december 2013      Leestijd: 4.5 minuut


ONDERNEMERbtw-aangifte: in de laatste btw-aangifte moeten de privé correctieposten verwerkt worden, de belangrijkste is de auto van de zaak.
 

Kleine ondernemersregeling:

Het kan zijn dat u onder de kleine ondernemersregeling voor de btw valt. Deze regeling geldt wanneer er in 2013 per saldo minder dan € 1.883 btw te betalen is. Wanneer u eronder valt, hoeft u het bedrag aan btw niet te betalen. Het kan dus verstandig zijn om in 2013 nog een investering te doen waardoor u wellicht onder de grens schiet. Het voordeel is dat u ontvangen btw niet hoeft af te dragen (nadeel: dit voordeel moet u wel tot uw winst rekenen).
 

mkb-winstvrijstelling:

over 14% van uw winst hoeft u in 2013 geen belasting te betalen. Voldoet u niet aan het urencriterium en dus de ondernemersfaciliteiten, dan mag u wel gebruik maken van deze regeling.
 

Investeringen:

heeft u in 2013 al € 2.300 geïnvesteerd en denkt u in 2013 minder te investeren, doe dan uw investering nog in 2013. Wanneer u in 2013 een investering aanbetaald met tenminste 25% van het aankoopbedrag dan mag deze ook meegenomen worden in 2013. De investeringsaftrek is een extra aftrek op uw winst van 28% van het aankoopbedrag exclusief btw.
In 2014 gaat dit bedrag van totale investeringen omhoog naar € 2.500!
 

Kinderen:

als uw kind meewerkt binnen uw bedrijf, dan mag u hiervoor een vergoeding betalen. De betaling is voor uw bedrijf aftrekbaar en bij uw kind (tot zo’n € 6.000) belastingvrij te ontvangen, indien er geen andere inkomsten zijn in betreffend jaar. Over het inkomen is wel een (inkomensafhankelijke) bijdrage voor de premie ZVW verschuldigd.
 

Partner:

als uw partner binnen uw bedrijf meewerkt, mag u hiervoor een vergoeding of salaris betalen in 2013. Tot zo’n € 5.000 is dit vrijwel belastingvrij. Tot zo’n € 18.000 wordt het salaris tegen het laagste tarief belast. Dit geldt indien er geen andere inkomsten zijn in betreffend jaar. Meestal zijn er geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd. De kosten zijn binnen uw bedrijf aftrekbaar. Voordeel is het verschil in belastingtarief tussen u en uw partner.

Telefoon en internet thuis: de onderneming mag uw telefoon- en internetaansluiting thuis belastingvrij vergoeden, mits u deze meer dan 10% zakelijk gebruikt. Tevens mag de onderneming een smartphone betalen. Mits zakelijk, kan de onderneming u ook een tablet geven. Voor de tablet moet het zakelijk gebruik aantoonbaar 90% of meer zijn.

Verkoop activa en desinvesteringsbijtelling: bij verkoop van activa binnen 5 jaar na de aankoop moet u een deel van de investeringsaftrek terugbetalen, wanneer deze is geclaimd bij de aankoop. De desinvesteringsbijtelling geldt ook als u iets doet wat gelijk te stellen is met verkoop. Soms is het voordelig om een activum in 2014 te verkopen.

Administratie vernietigen: de administratie over 2006 kan op 1 januari 2014 in de prullenbak. Permanente stukken (notariële aktes, pensioen- en lijfrentepolissen, informatie onroerende zaken, etc.) mogen niet worden weggegooid. Voor bedrijfspanden geldt soms een herzieningstermijn van 10 jaar (voor de btw), deze info dus wel bewaren.
 

DGA

DGA loon: normaal moet u € 43.000 aan salaris genieten, of het loon van de meest verdienende werknemer die geen aandelen in uw bedrijf heeft. Soms mag u het salaris lager vaststellen, echter soms moet het salaris ook hoger worden vastgesteld.
 

Dividend:

dividend uitkeren is voordeliger dan salaris uitkeren, tenminste meestal. Bekijk dus elk jaar of u het salaris kunt of mag verlagen. Een nadelig effect van het verlagen van het salaris is, dat u minder pensioen mag opbouwen.
Echter wordt het tarief van dividendbelasting in 2014 verlaagd van 25% naar 22%. Mogelijk is het interessanter om de uitkering uit te stellen naar het jaar 2014.
 

Schuld aan B.V.:

over schulden aan uw B.V. die lager zijn dan € 17.500 hoeft u geen rente te berekenen, het is dus aantrekkelijk deze onder dit bedrag te behouden.
 

Pensioenbrieven aanpassen:

In 2014 moet u als DGA uw pensioenbrieven aanpassen aan de wet VAP. Als u klant bent bij ons kantoor heeft u daar inmiddels informatie over ontvangen.
 

PRIVÉ PERSONEN

Studiekosten: In 2014 kunt u meer en sneller studiekosten in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelasting. Het drempelbedrag gaat namelijk omlaag van €500 naar €250. Als het mogelijk os, stel de studiekosten dan uit naar volgend jaar.
 

Giften:

Als u in 2013 een periodieke gift geeft aan een ANBI moet dit notarieel worden vastgelegd. Dit komt in 2014 te vervallen, dus wanneer u uw gift uitstelt kunt u de notariskosten besparen!
 

Schenken:

in 2013 mag u € 5.030 aan uw kinderen schenken en € 2.012 aan kleinkinderen, beide kan belastingvrij en een aangifte is niet nodig. Het is vanaf 1 oktober 2013 al mogelijk om aan een ieder €100.000 te schenken wanneer diegene dat gebruikt voor aankoop/verbouwing van de eigen woning of ter aflossing van de eigenwoningschuld.

Huwelijkse voorwaarden: wanneer er een verrekeningsbeding in uw huwelijkse voorwaarden staat, is het goed deze uit te voeren. Dit voorkomt onverwachte problemen bij een echtscheiding.

Premie lijfrente: lijfrentepremies die u in 2013 wilt aftrekken, moet u in 2013 betalen. Ondernemers die hun bedrijf staken hebben iets meer tijd, namelijk tot 1 juli 2013.

Box 3 vermogen: als u recht heeft op zorgtoeslag of het kindgebonden budget, let dan goed op uw vermogen per 1 januari 2014. Is uw vermogen op 1 januari 2014 hoger dan zo’n € 100.000, dan krijgt u de genoemde toeslagen niet meer. U kunt uw vermogen verminderen door aankopen welke niet in box 3 vallen.Deel dit nieuwsbericht