Nieuws

Eindejaarstips 2012

Geplaatst op dinsdag 18 december 2012      Leestijd: 5 minuten


Ondernemer

Betalingsproblemen met de Belastingdienst: Los van de reguliere mogelijkheden moet de Belastingdienst ook de crisismaatregel toepassen en daarmee de mogelijkheid bieden om voor belastingschulden tot € 20.000 een soepele regeling af te spreken.

btw-aangifte: in de laatste btw-aangifte moeten de privé correctieposten verwerkt worden, de belangrijkste is de auto van de zaak.

Kleine ondernemersregeling: Het kan zijn dat u onder de kleine ondernemersregeling voor de btw valt. Deze regeling geldt wanneer er in 2012 per saldo minder dan € 1.883 btw te betalen is. Wanneer u eronder valt, hoeft u het bedrag aan btw niet te betalen. Het kan dus verstandig zijn om in 2012 nog een investering te doen waardoor u wellicht onder de grens schiet. Het voordeel is dat u ontvangen btw niet hoeft af te dragen (nadeel: dit voordeel moet u wel tot uw winst rekenen).

mkb-winstvrijstelling: over 12% van uw winst hoeft u in 2012 geen belasting te betalen. Voldoet u niet aan het urencriterium en dus de ondernemersfaciliteiten, dan mag u wel gebruik maken van deze regeling. In 2013 gaat dit percentage omhoog naar 14%. De mkb-winstvrijstelling is een vast percentage van de door u behaalde winst en wordt berekend over de winst na aftrek van de ondernemersaftrek.

Investeringen: heeft u in 2012 al € 2.200 geïnvesteerd en denkt u in 2013 minder te investeren, doe dan uw investering nog in 2012. Wanneer u in 2012 een investering aanbetaald met tenminste 25% van het aankoopbedrag dan mag deze ook meegenomen worden in 2012. De investeringsaftrek is een extra aftrek op uw winst van 28% van het aankoopbedrag exclusief btw.

Kinderen: als uw kind meewerkt binnen uw bedrijf, dan mag u hiervoor een vergoeding betalen. De betaling is voor uw bedrijf aftrekbaar en bij uw kind (tot zo’n € 6.000) belastingvrij te ontvangen, indien er geen andere inkomsten zijn in betreffend jaar. Over het inkomen is wel een (inkomensafhankelijke) bijdrage voor de premie ZVW verschuldigd.

Partner: als uw partner binnen uw bedrijf meewerkt, mag u hiervoor een vergoeding of salaris betalen in 2012. Tot zo’n € 5.000 is dit vrijwel belastingvrij. Tot zo’n € 18.000 wordt het salaris tegen het laagste tarief belast. Dit geldt indien er geen andere inkomsten zijn in betreffend jaar. Meestal zijn er geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd. De kosten zijn binnen uw bedrijf aftrekbaar. Voordeel is het verschil in belastingtarief tussen u en uw partner.

Telefoon en internet thuis: de onderneming mag uw telefoon- en internetaansluiting thuis belastingvrij vergoeden, mits u deze meer dan 10% zakelijk gebruikt. Tevens mag de onderneming een smartphone betalen. Mits zakelijk, kan de onderneming u ook een tablet geven. Voor de tablet moet het zakelijk gebruik aantoonbaar 90% of meer zijn.

Krediet voor kleine ondernemer: voor de zzp’er of kleine ondernemer bestaan er ook mogelijkheden om leningen te krijgen als de bank de deur dicht heeft gegooid. U kunt dan terecht bij Qredits (www.qredits.nl). In 2013 wordt het kredietplafond van Qredits verhoogd van € 50.000 naar € 150.000. Als het potje op is, worden er geen kredieten meer verstrekt, dus is het verstandig de aanvraag in het begin van het jaar in te dienen.

Verkoop activa en desinvesteringsbijtelling: bij verkoop van activa binnen 5 jaar na de aankoop moet u een deel van de investeringsaftrek terugbetalen, wanneer deze is geclaimd bij de aankoop. De desinvesteringsbijtelling geldt ook als u iets doet wat gelijk te stellen is met verkoop. Soms is het voordelig om een activum in 2013 te verkopen.

Administratie vernietigen: de administratie over 2005 kan op 1 januari 2013 in de prullenbak. Permanente stukken (notariële aktes, pensioen- en lijfrentepolissen, informatie onroerende zaken, etc.) mogen niet worden weggegooid. Voor bedrijfspanden geldt soms een herzieningstermijn van 10 jaar (voor de btw), deze info dus wel bewaren.

DGA

DGA loon: normaal moet u € 42.000 aan salaris genieten, of het loon van de meest verdienende werknemer die geen aandelen in uw bedrijf heeft. Soms mag u het salaris lager vaststellen, echter soms moet het salaris ook hoger worden vastgesteld.

Dividend: dividend uitkeren is voordeliger dan salaris uitkeren, tenminste meestal. Bekijk dus elk jaar of u het salaris kunt of mag verlagen. Een nadelig effect van het verlagen van het salaris is, dat u minder pensioen mag opbouwen.

Schuld aan B.V.: over schulden aan uw B.V. die lager zijn dan € 17.500 hoeft u geen rente te berekenen, het is dus aantrekkelijk deze onder dit bedrag te behouden.

Privé personen

Aftrek levensonderhoud: sinds 2012 zijn de kosten voor kinderen minder snel aftrekbaar. Daarnaast geldt de regeling nog enkel voor kinderen tot 21 jaar (was 30 jaar).

Studiekosten: in 2012 zijn studiekosten eerder aftrekbaar, de drempel bedraagt € 500. Neem zoveel mogelijk studiekosten in 2012 indien zo ver mogelijk want de aftrek wordt vanaf 1 januari 2013 aanzienlijk beperkt.

Kleine lijfrente: koop een lijfrente met een waarde van minder dan zo'n € 4.100 af. Er zijn wel voorwaarden, maar deze kent uw verzekeringsadviseur.

Schenken: in 2012 mag u € 5.030 aan uw kinderen schenken en € 2.012 aan kleinkinderen, beide kan belastingvrij en een aangifte is niet nodig. Voor kinderen tussen 18 en 35 jaar mag u zelfs, onder bijzondere omstandigheden, € 50.000 schenken zonder belastingheffing, dit laatste moet wel bij notariële akte.

Huwelijkse voorwaarden: wanneer er een verrekeningsbeding in uw huwelijkse voorwaarden staat, is het goed deze uit te voeren. Dit voorkomt onverwachte problemen bij een echtscheiding. Sinds 2012 kunt u zonder tussenkomst van de rechter huwelijkse voorwaarden tijdens uw huwelijk opstellen.

Premie lijfrente: lijfrentepremies die u in 2012 wilt aftrekken, moet u in 2012 betalen. Ondernemers die hun bedrijf staken hebben iets meer tijd, namelijk tot 1 juli 2013.

Box 3 vermogen: als u recht heeft op zorgtoeslag of het kindgebonden budget, let dan goed op uw vermogen per 1 januari 2013. Vanaf 1 januari 2013 geldt namelijk een vermogenstoets voor deze beide toeslagen. Is uw vermogen op 1 januari 2013 hoger dan zo'n € 100.000, dan krijgt u de genoemde toeslagen niet meer. U kunt uw vermogen verminderen door aankopen welke niet in box 3 vallen.

Hypotheekrente vooruit betalen: wanneer u geld in box 3 heeft staan en een inkomen in box 1 heeft met een belastbaar tarief van 52%, dan kunt u overwegen om de hypotheekrente voor 2013 voor maximaal 6 maanden vooruit te betalen. Overleg wel met uw bank en neem alle spelregels in acht.Deel dit nieuwsbericht