Nieuws
Dit zijn de belastingtarieven voor 2024

Dit zijn de belastingtarieven voor 2024

Geplaatst op donderdag 21 december 2023      Leestijd: 2.5 minuut


Het besluit van de Eerste Kamer over de belastingplannen voor 2024 staat vast. Al op 27 oktober 2023 kwam er een akkoord op de plannen, maar deze week heeft ook een ruime meerderheid van de Eerste Kamer vóór de plannen gestemd.

Dat betekent dat de tarieven voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting (VPB), loonbelasting en schenk- en erfbelasting definitief zijn voor 2024. Hier vind je een overzicht van de nieuwe tarieven.


De WKR en reiskostenvergoeding in 2024

Allereerst betekenen de nieuwe fiscale plannen dat er een verruiming komt van de mogelijkheden voor onbelaste reiskostenvergoeding. Werkgevers mogen vanaf 2024 €0,23 per kilometer onbelast vergoeden aan werknemers. In 2023 was dit nog €0,21.

Wel wordt de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) iets beperkt. Voor 2024 bedraagt de vrije ruimte 1,92% van de eerste €400.000 van de fiscale loonsom van een organisatie en daarboven 1,18%. In 2023 hadden organisaties nog een vrije ruimte van 3% over de eerste €400.000 van de loonsom.
 

Geen verandering in de vennootschapsbelasting (VPB)

Na de afgelopen jaren van schommelingen, blijven de tarieven in de VPB komend jaar onveranderd. Tot een winst van €200.000 geldt een tarief van 19%, daarboven is het tarief 25,8%.


De inkomstenbelasting box 1

Ook de tarieven van de inkomstenbelasting en de loonbelasting veranderen in 2024. Het tarief in de eerste schijf stijgt licht, van 36,93% naar 36,97%. Het hoogste tarief blijft 49,5%. Wel komen belastingplichtigen nu relatief snel in het hoge tarief terecht, aangezien de inkomensgrens niet evenredig wordt aangepast aan de inflatie. Voor 2024 ligt het omslagpunt tussen het lage en het hoge tarief bij een inkomen van €75.518. In 2023 was dit bedrag nog €73.031. Check alle bedragen voor de heffingskortingen voor 2024 hier.


De inkomstenbelasting box 2 en box 3

Er zijn flinke wijzigingen in box 2 en box 3 van de inkomstenbelasting. Box 2, het inkomen uit aanmerkelijk belang, krijgt vanaf 2024 voor het eerst twee tarieven. Het tarief varieert tussen 24,5% en 33%. Hierbij geldt: voor inkomen onder de €67.000 geldt 24,5% en voor inkomen boven dit bedrag geldt 33%. Het tarief in box 3 voor inkomen uit sparen en beleggen is verhoogd naar 36%.

Met de goedkeuring van de Eerste Kamer is ook een maatregel die directeuren-grootaandeelhouders (dga's) aangaat, nu definitief aangepast. Het gaat hierbij om zogenoemde excessieve leningen die dga's hebben bij hun eigen besloten vennootschap (bv). Wanneer deze leningen een bepaalde grens overschrijden, moeten dga's belasting betalen in box 2 van de inkomstenbelasting. Dit jaar lag die grens nog op € 700.000, maar de Tweede Kamer heeft besloten dit bedrag te verlagen naar € 500.000.
 

Analyse van de nieuwe belastingtarieven

Hoewel de Eerste Kamer heeft ingestemd met de plannen voor 2024, zijn er moties aangenomen om de effecten van verschillende maatregelen te onderzoeken. Zo is er onder andere een oproep gedaan om de effecten van verhoogde tarieven in box 2 en box 3 te analyseren voor mogelijke reparaties in het Belastingplan 2025. Een soortgelijke oproep komt uit een aangenomen motie over de 30%-regeling.

Staatssecretaris Van Rij van Financiën stelt dat het demissionaire kabinet zich ‘maximaal inspant’ om budgettaire alternatieven te vinden voor ingrepen in de 30%-regeling, de belasting op inkoop van eigen aandelen, de verhoogde tarieven in box 2 en box 3 en de extra verhoging van de bankenbelasting.

Bekijk hier een overzicht van alle veranderende tarieven.

Heb je hulp of advies nog bij je financiële zaken? Plan dan gerust een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.
Deel dit nieuwsbericht