Nieuws
De voorlopige inhoud van het belastingplan 2025

De voorlopige inhoud van het belastingplan 2025

Geplaatst op donderdag 25 april 2024      Leestijd: 2.5 minuut


Staatssecretaris van Financiën, Van Rij, heeft de voorlopige inhoud van het Belastingplan 2025 bekendgemaakt. Het pakket omvat het hoofdwetsvoorstel Belastingplan 2025 en de Overige Fiscale Maatregelen 2025. Vanwege de demissionaire status van het kabinet is dit jaar gekozen voor een minder omvangrijk pakket. 

Ondanks de kleinere omvang, zijn er al enkele belangrijke fiscale voorstellen gedaan. De maatregelen richten zich voornamelijk op reparatiemaatregelen en maatregelen die leiden tot een verbetering voor de uitvoeringspraktijk. Op Prinsjesdag, 17 september 2024, kunnen we de definitieve plannen verwachten. 
 

Belangrijke punten uit het voorlopig Belastingplan 2025

Check deze PDF voor de voorlopige inhoud pakket en wetsvoorstel Belastingplan 2025. Belangrijke punten uit het Belastingplan 2025:
 • Indexatie verhogingen startpunt toptarief box 1 Wet IB
  • Ter compensatie van de afbouw van de hypotheekrente wordt vanaf 2025 het startpunt van het toptarief in box 1 van de IB ieder jaar voor een aantal verhoogd met een X bedrag. Bedragen staan al vast maar verschillen ieder jaar.
 • Verlaging aangrijpingspunt toptarief inkomstenbelasting. 
  • Met deze maatregel wordt het aangrijpingspunt van het toptarief in de inkomstenbelasting verlaagd. Als het aangrijpingspunt op een lager bedrag wordt vastgesteld, vallen belastingplichtigen eerder onder het toptarief. Tot en met 2031 wordt het aangrijpingspunt voor het toptarief verhoogd met ongeveer €1.000 à €1.100 euro. Het voorstel voor 2025 suggereert om deze laatste verhoging te verlagen met €557
 • Stapsgewijs verlagen van de mkb-winstvrijstelling
  • De mkb-winstvrijstelling is per 1 januari 2024 op 13,31% gesteld. Per 1 januari 2025 zou deze aangepast worden naar 12,7%, maar op basis van de voorjaarsbesluitvorming wordt voorgesteld de mkb-winstvrijstelling met ingang van 1 januari 2025 op 12,03% te stellen. 
 • Eindheffing bestelauto corrigeren voor inflatie
  • Het forfait voor privégebruik van de bestelauto van de zaak is sinds de introductie in 2006 niet meer geactualiseerd. Het voorstel is om het forfait te corrigeren voor inflatie, zodat het fiscaal minder aantrekkelijk wordt om voor het forfait te kiezen vergeleken met individuele bijtelling. 
 • Aanpassen BPM-tabel voor hybride aangedreven personenauto’s, als gevolg van nieuwe Europese normen
 • Hardheidsclausule om dubbeltellingen bij excessief lenen bij bv's te voorkomen
 • Aanpassing van MIA en Vamil regelgeving conform regelgeving EIA (energie-investeringsaftrek) om de uitvoeringslast van de Belastingdienst te verlichten. 
 • Wijzigingen in Invorderingswet en Pensioenwet
 • Terugdraaien van de doorwerking van een verhoging van het wettelijk minimumloon op de arbeidskorting
 • Samenloop tussen de verliesverrekeningsmaatregel in de VPB en de kwijtscheldingswinstvrijstelling. 
  • Sinds 2022 geldt in de vennootschapsbelasting dat winsten boven de 1 miljoen euro nog maar de helft beschikbaar zijn voor de verliesverrekening. Dit leidt in sommige gevallen tot belemmeringen bij de sanering van verlieslijdende lichamen. In het voorstel voor 2025 worden deze belemmeringen weggenomen. 
 • Verduidelijking van de liquidatieverliesregeling
  • De tussenhoudsterbepaling voorkomt dat een operationeel verlies van een deelneming of een niet-aftrekbaar verkoopverlies kan worden omgezet in een aftrekbaar liquidatieverlies op een tussenhoudster. Deze bepaling wordt in het voorstel voor 2025 verduidelijkt. 
 • Verhoging belastingvermindering energiebelasting in 2024 met 4 cent, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2024
 • Verduidelijking niet-aftrekbaarheid huurderslasten voor de onzelfstandige werkruimte in een als ondernemingsvermogen geëtiketteerde woning
 • Anti-fragmentatiemaatregel earningsstrippingmaatregel voor vastgoedlichamen
 • Generieke verhoging van het tarief in de 3e, 4e en 5e schijf van de energiebelasting op aardgas met 22,4% vanaf 2025

Het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2025 bevat onder andere:
 • Aanpassing van de onderworpenheidstoetsen in de Wet VPB
 • Aanpassing facultatieve inhoudingsvrijstelling voor de Wet dividendbelasting 1965
 • Aanpassing Wet IB voor thuiswerkdagen volgens het wijzigingsprotocol van het Belastingverdrag Nederland-Duitsland.
 

Blijf niet rondlopen met vragen

Heb jij vragen over de voorlopige plannen voor 2025 of wil je persoonlijk advies over jouw financiën? Neem dan contact op.Deel dit nieuwsbericht