Nieuws
De voordelen bij horizontaal toezicht

De voordelen bij horizontaal toezicht

Geplaatst op dinsdag 17 januari 2017      Leestijd: 1.5 minuut


Onder Horizontaal Toezicht vallen de afspraken die worden gemaakt tussen de Belastingdienst en de fiscaal dienstverlener in de vorm van een convenant. In deze handreiking is aangegeven op welke wijze de accountant, die optreedt als fiscaal dienstverlener (‘FD’), invulling kan geven aan de bepalingen van het convenant als hij voor zijn cliënt ook een samenstellingsopdracht uitvoert. 

Via dit Horizontaal Toezicht ('HT') heeft u als ondernemer veel meer aan uw FD of accountant als directe contactpersoon met de Belastingdienst, omdat uw FD direct voor of namens de client met de Belastingdienst kan communiceren en v.v. 

Natuurlijk beslist u als client zelf of u wel onderdeel wilt zijn van dit HT; maar in de meeste gevallen willen onze clienten dit graag, omdat het veel gemak en efficientie oplevert. HT is in de praktijk een eenvoudiger manier van toezicht van de Belastingdienst, waarbij deze haar toezicht en evt. controle in principe doet via de accountant, in plaats van met iedere ondernemer of onderneming op zich.

De Belastingdienst selecteert en screent natuurlijk vooraf wel secuur de FD/accountant voordat zo'n convenant tot stand kan komen tussen belastingplichtige, de FD/accountant en de Belastingdienst. 
 

Voor alle partijen moet het uitgangspunt zijn, dat het voor alledrie de partijen oplevert en gericht is op;

 
  • een goede uitvoering van de belastingwetten
  • efficiëntie manier van werken
  • een manier waarbij de belastingplichtige weet waar hij aan toe is. 

HT is er primair op gericht, dat evt. zaken vooraf kunnen worden afgestemd en evt. besproken in plaats van controles achteraf. De basis voor HT is wederzijds vertrouwen. In feite maakt de accountant/FD met de Belastingdienst afspraken over de te voeren werkzaamheden van haar clienten, en is de FD daarmee een gespekspartner met de Belastingdienst aan de ene en de client aan de andere kant.
Deel dit nieuwsbericht