Prinsjesdag
De nieuwe belastingplannen voor 2018

De nieuwe belastingplannen voor 2018

Geplaatst op vrijdag 15 september 2017      Leestijd: 2.5 minuut


Dinsdag is het Prinsjesdag. De nieuwe belastingplannen voor 2018 komen op tafel. Een aantal maatregelen is echter vorig jaar of in de loop van dit jaar al aangenomen. Enkele wijzigingen voor 2018 zetten we alvast voor u op een rij.
 

1. Tarief vennootschapsbelasting omlaag

Vanaf 2018 is uw bv minder vennootschapsbelasting verschuldigd. De eerste schijf wordt dan verlengd. Nu betaalt uw bv over de eerste € 200.000 winst 20% belasting. Per 2018 wordt dit €250.000, in 2020 €300.000 en in 2021 €350.000.
 

2. Box 3

Ook in 2018 moet u gewoon belasting betalen over uw box 3-vermogen. De forfaitaire rendementspercentages van de drie vermogensschijven zijn nu al bekend. Ervan uitgaande dat het heffingsvrije vermogen blijft staan op €25.000 per persoon, ziet box 3 er in 2018 als volgt uit:
Vermogensschijf - Vermogen na aftrek heffingsvrij vermogen – Forfaitair rendementspercentage
1 - Minder of gelijk aan €75.000 – 2,65% (2017: 2,87%)
2 - Meer dan €75.000 en minder of gelijk aan €975.000 – 4,52% (2017: 4,60%)
3 - Meer dan €975.000 – 5,38% (2017: 5,39%)
 

3. Minimumloon voor opdrachtnemers

Het wettelijk minimumloon dat voor werknemers geldt, geldt vanaf volgend jaar ook voor opdrachtnemers die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht. Daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Er zijn plannen om het wettelijk minimumloon ook uit te breiden naar andere overeenkomsten, zoals een aanneem-, uitgeef-, of vervoersovereenkomst.
 

4. Loonkostenvoordeel

Met ingang van 2018 worden er vier loonkostenvoordelen (LKV’s) voor werkgevers ingevoerd. Dit zijn tegemoetkomingen wanneer u een uitkeringsgerechtigde oudere in dienst neemt of iemand met een arbeidsbeperking. In uw aangifte loonheffingen kunt u, mits voldaan aan de voorwaarden, een verzoek doen voor de volgende tegemoetkomingen:
  • LKV oudere werknemer
  • LKV arbeidsgehandicapte werknemer
  • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer
De loonkostenvoordelen vervangen de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. De premiekorting jongere werknemer wordt niet vervangen en vervalt dus definitief per 1 januari 2018.
 

5. Pensioenleeftijd omhoog

De pensioenrichtleeftijd gaat omhoog naar 68 jaar. Deze rekenleeftijd wordt gebruikt voor de berekening van de jaarlijkse maximaal toegestane fiscale pensioenopbouw. De AOW-gerechtigde leeftijd gaat in 2018 omhoog naar 66 jaar.
 

6. Aanpassing verhuurderheffing

De verhuurderheffing wordt aangepast. U krijgt met deze heffing te maken als u meer dan tien huurwoningen bezit waarvan de maandelijkse huurprijs niet hoger is dan de huurtoeslaggrens (sociale huurwoningen). Die heffingsvrije voet van tien huurwoningen gaat in 2018 naar vijftig huurwoningen. Verder wordt de in aanmerking te nemen waarde van de verhuurde woning voor de berekening van de verhuurderheffing gemaximeerd op €250.000. Tevens vallen woningen die zijn aangewezen als rijksmonument niet meer onder de heffing.
 

7. Minder energie-investeringsaftrek

Het percentage van de Energie-investeringsaftrek (EIA) gaat verder omlaag van 55% naar 54,5%. U komt voor de EIA in aanmerking als u investeert in een bedrijfsmiddel dat staat vermeld op de Energielijst. Het investeringsbedrag moet meer zijn dan €2.500 en u moet de investering binnen drie maanden na het aangaan van uw investeringsverplichting aanmelden bij RVO.nl.
 

8. Beperking hypotheekrenteaftrek

Tot slot wordt ook de aftrek van hypotheekrente weer verder beperkt. In 2018 is de aftrek van de (hypotheek)rente die u betaalt voor uw eigen woning in de 4e belastingschijf (52%), beperkt tot 49,5%.
 

Meer informatie over de belastingplannen?

Wilt u meer informatie over wat de belastingplannen voor u gaan betekenen, neem dan contact met ons op.

Deel dit nieuwsbericht