Nieuws
De magische 1225 uur - het urencriterium

De magische 1225 uur - het urencriterium

Geplaatst op woensdag 16 juni 2021      Leestijd: 6 minuten


1225 uur, voor ondernemers een haast magisch getal. Want als je minimaal 1225 uur per jaar besteedt aan je bedrijf heb je recht op belastingvoordeel, zoals de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek. Dit kan je duizenden euro’s per jaar schelen. Hoeveel moet je per week werken om 1225 uur per jaar te halen? En welke regels gelden er als je door de coronacrisis niet genoeg kon werken? Hieronder de 10 meest gestelde vragenover het urencriterium.
 

1. Wat heb je precies aan het urencriterium?

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan heb je recht op belastingvoordeel, ook wel ondernemersaftrek genoemd. Als je kunt aantonen dat je in een kalenderjaar minimaal 1225 uur aan je eigen bedrijf hebt besteed, dan kom je hiervoor in aanmerking. Als je uitgaat van een werkdag van 8 uur komt dat neer op ongeveer 3 dagen of 24 uur per week. Dit minimum van 1225 uur noemen we het urencriterium.

In 2021 gaat het om de volgende belastingvoordelen of ondernemersaftrek:
  • Zelfstandigenaftrek
In 2021 mag je een vast bedrag van 6670 euro van je winst aftrekken.
  • Startersaftrek
Kom je in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek? Dan mag je binnen de eerste 5 jaar na de start van je bedrijf ook 3 keer gebruikmaken van de startersaftrek. In 2021 is de startersaftrek 2.123 euro.
  • Oudedagsreserve
Als ondernemer mag je belastingvrij een deel van je winst reserveren voor je pensioen. Dit wordt je oudedagsreserve genoemd. Bespreek met je boekhouder of accountant of dit in jouw geval slim is, want als je voor je pensioenleeftijd stopt met je bedrijf moet je alsnog belasting betalen over je oudedagsreserve.
  • Meewerkaftrek
Als je fiscale partner meewerkt in je bedrijf, heb je mogelijk recht op meewerkaftrek. Je mag dan een percentage van je winst aftrekken. Hoeveel dit precies is, hangt af van het aantal uren dat je partner meewerkt.
  • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk - WBSO
Voer je in je bedrijf onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten uit, dan kun je recht hebben op aftrek via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO).
 

2. Over welke periode tellen de uren voor het urencriterium?

Het urencriterium gaat over een kalenderjaar, dus je telt van januari tot en met december. Het maakt niet uit wanneer je jouw bedrijf bent gestart. Ook als je op 1 juli start, moet je minimaal 1225 uur in je bedrijf steken als je gebruik wilt maken van de fiscale voordelen. Ook de voorbereidingsuren die je maakt voor de start van je bedrijf tellen mee. Zoals uren voor een seminar, cursus of het maken van je ondernemingsplan.
 

3. Wat als ik door de coronacrisis geen 1225 uur haal?

Als je door de coronacrisis niet aan de 1225 uren komt, mag je ervan uitgaan dat je het urencriterium toch hebt gehaald. Deze uitzondering geldt over de volgende periodes:
  • 1 maart tot 1 oktober 2020
  • 1 januari tot 1 juli 2021
Met deze uitzondering voorkomt de overheid dat je door de coronacrisis geen recht meer hebt op aftrek. De versoepeling van het urencriterium geldt niet voor het laatste kwartaal van 2020. Voor het laatste kwartaal ga je uit van het werkelijke aantal uren dat je gewerkt hebt.

Seizoenswerk en arbeidsongeschiktheid
De uitzondering geldt ook voor seizoensafhankelijke branches, zoals de horeca en de festivalbranche. Zij mogen over het eerste half jaar van 2021 uitgaan van het aantal gewerkte uren in de periode van 1 januari 2019 tot 1 juli 2019.

Daarnaast is het urencriterium bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van 16 uur per week of 800 uur per jaar ook versoepeld. De Belastingdienst gaat ervan uit dat ondernemers in deze categorie 16 uur per week aan hun onderneming hebben besteed.

Voorbeeld verlaagd urencriterium door corona
Je hebt vanaf 2012 een bedrijf en je inkomsten vallen onder winst uit onderneming. In 2021 zijn je opdrachten opgedroogd en heb je een bijbaan genomen om de crisis te overbruggen. Je schat in dat je in 2021 in totaal 800 uur zult besteden aan je onderneming en 1.300 uur aan je baan. Dankzij de versoepeling van het urencriterium mag je voor de maanden januari tot juli 24 uur per week rekenen, ook als je dat aantal misschien niet haalt. Het totale aantal uren dat je in je bedrijf werkt komt hierdoor op 1.400 uit. Je voldoet dus aan het urencriterium van 1.225 uur en je hebt meer tijd besteed aan je eigen zaak dan aan je loondienstverband. Dus heb je recht op zelfstandigenaftrek.
 

4. Welke uren mag je meetellen voor het urencriterium?

Alle uren die je besteedt aan je eigen bedrijf mag je meetellen voor het urencriterium. Je indirecte uren aan je administratie, onderhoud van je website en acquisitie van klanten valt daar ook onder. En natuurlijk de directe uren waarin je werkt aan je opdracht of klus voor je opdrachtgever.

Heb je een kind gekregen? Dan mag je de uren die je de 16 weken van je zwangerschapsverlof niet hebt gewerkt toch meetellen voor het urencriterium. Je gaat hierbij uit van het gemiddeld aantal uren dat je normaal gewerkt zou hebben.
 

5. Hoe moet ik mijn uren bijhouden?

Je moet je uren kunnen verantwoorden als de Belastingdienst daar om vraagt. Het staat je vrij om dit op je eigen manier te doen. In een Excel-bestand, een app of via je boekhoudsoftware bijvoorbeeld. Het is ook handig om e-mails en agenda’s te bewaren, zodat je je urenadministratie bij controle kunt onderbouwen. De Belastingdienst kan tot 7 jaar teruggaan bij controle.
 

6. Wat bedoelt de Belastingdienst met ‘aannemelijk’?

Als je gebruik wilt maken van belastingvoordelen moeten de uren die je besteedt aan je bedrijf in verhouding staan tot je omzet. Met andere woorden: je moet aannemelijk maken dat je voldoende uren aan je bedrijf hebt besteed. Dit doe je met je urenadministratie. Begin je net met je bedrijf, dan zul je meer indirecte uren maken. Dat accepteert de Belastingdienst in het begin, maar na verloop van tijd moet hier wel omzet tegenover staan.
 

7. Hoe werkt het verlaagd urencriterium bij arbeidsongeschiktheid?

Er is een verlaagd urencriterium voor ondernemers die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. Heb je een Wajong, WIA, WAO, WAZ of Ziektewetuitkering, dan geldt vaak een urencriterium van 800 uur. Bespreek je plannen om een bedrijf te beginnen altijd eerst met de uitkeringsinstantie, om de gevolgen op je uitkering inzichtelijk te krijgen.
 

8. Hoe controleert de Belastingdienst mijn urenadministratie?

Elk jaar moet je aangifte inkomstenbelasting doen. Hierin geef je aan hoeveel omzet je hebt en hoeveel uur je aan je bedrijf hebt besteed. De Belastingdienst controleert steekproefsgewijs en controleert dan of je inderdaad 1225 uur of meer aan je bedrijf hebt gewerkt. Soms vraagt de Belastingdienst bewijs als mails, afspraken met een klant of bankafschriften. Het kan ook voorkomen dat de inspecteur bij je thuis komt controleren.
 

9. Geldt de 1225 uur ook voor een vof, maatschap of bv?

Ook als je een vof of maatschap hebt, kun je profiteren van de zelfstandigen- en startersaftrek of andere soorten ondernemersaftrek. Je moet dan per vennoot of maat 1225 uur in het bedrijf steken. Elke vennoot of maat doet zelf aangifte voor de inkomstenbelasting. Het kan dus zijn dat de ene vennoot of maat wel voldoet aan het urencriterium en de andere niet. In een BV kun je geen gebruikmaken van de zelfstandigen- en startersaftrek.
 

10. Geldt het urencriterium ook voor parttime ondernemers?

Als je parttime ondernemer bent, kan het een uitdaging zijn om het urencriterium te halen. Er is namelijk geen aangepast urencriterium voor ondernemers die in deeltijd werken. Heb je langer dan 5 jaar een bedrijf? Dan geldt ook nog dat je per kalenderjaar meer tijd moet besteden aan je bedrijf dan aan andere werkzaamheden, zoals een baan in loondienst.

Staat jouw vraag over het urencriterium er niet bij? Neem contact op met kantoor.

Bron: KvK
Deel dit nieuwsbericht