Nieuws
De Kleine Ondernemers Regeling (KOR) per 1 januari 2020

De Kleine Ondernemers Regeling (KOR) per 1 januari 2020

Geplaatst op woensdag 9 oktober 2019      Leestijd: 2.5 minuut


Met ingang van 1 januari 2020 zal er e.e.a. gaan veranderen omtrent de KOR. De KOR zal vanaf die datum verder gaan onder de naam “omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting” oftewel OVOB.
 

Wie komen er in aanmerking voor de nieuwe KOR?

De OVOB zal in tegenstelling tot de huidige KOR ook gelden voor rechtspersonen (BV’s, verenigingen en stichtingen). De OVOB mag worden toegepast indien de jaaromzet niet meer bedraagt dan de grens van € 20.000 én de onderneming gevestigd is in Nederland.

Voor de jaaromzetgrens van € 20.000 worden de volgende facetten meegenomen in de berekening:
 • Alle belaste omzet in Nederland, waaronder omzet waar het 0% tarief op van toepassing is;
 • Omzet export, omzet intracommunautaire leveringen (geen diensten) en omzet verlegde btw;
 • In Nederland verrichte leveringen van goederen en diensten die zonder OVOB btw belast zijn;
 • Levering en verhuur van onroerende zaken;
 • Levering en diensten omtrent betaalmiddelen en effecten;
 • Verlenen van financiële diensten en;
 • Verzekerings en herverzekeringsdiensten.

Voor de berekening van de jaaromzet wordt niet meegenomen:
 • Omzet verlegde btw intracommunautaire diensten (geen leveringen);
 • Diensten (geen export) aan ondernemers buiten de EU;
 • Omzet uit andere vrijgestelde diensten zoals: medische diensten, radio diensten etc.

Je ontvangt, door deel te nemen aan de OVOB, een vrijstelling waardoor:
 • de btw aangifte vervalt;
 • je geen btw op de factuur in rekening mag brengen;
 • je ontheven bent van de administratieplicht voor de omzetbelasting.

Bij deelname aan de OVOB dient er een herziening plaats te vinden over de roerende- en onroerende zaken. De herzieningstermijn bedraagt respectievelijk 5 en 10 jaar. Bij de herziening worden investeringen opnieuw beoordeeld waarbij er een drempel is van € 500 per jaar.

Als je eenmaal deelneemt aan de OVOB, ben je gehouden om 3 jaar aan de regeling mee te doen. Het recht om deel te nemen aan de OVOB vervalt per direct wanneer in een boekjaar de omzetgrens van € 20.000 wordt overschreden. Vanaf dat moment dien je weer btw in rekening te brengen en te voldoen aan de normale btw-regels.
 

Aanmelden voor 20 november 2019

Om deel te kunnen nemen aan de OVOB dient er voor 20 november 2019 een aanmelding plaats te vinden. Vanaf 1 januari 2020 kan er dan gebruik worden gemaakt van de nieuwe regeling. Aanmeldingen voor de OVOB gedaan na 20 november 2019 kunnen pas vanaf 1 april 2020 gebruiken maken van de nieuwe regeling.
 

Deelname aan de OVOB is niet verplicht

Indien je tijdig aangeeft dat je niet aan de regeling wilt deelnemen, geldt voor de komende 3 jaar een uitsluiting om mee te doen aan de OVOB. Heb je een brief ontvangen van de belastingdienst waarin vermeld is dat je automatisch bent aangemeld voor de OVOB en wens je hier niet aan deel te nemen? Meld je tijdig af bij de belastingdienst met het afmeldformulier.

Op basis van enkele berekeningen hebben wij geconcludeerd dat deelname aan de OVOB in veel gevallen niet gunstig uitpakt omdat ook het recht vervalt op teruggave van de betaalde btw op de inkopen.

Voor meer informatie ga naar de KOR pagina van de Belastingdienst of neem contact op met onze adviseurs.
Deel dit nieuwsbericht