Nieuws

Coronavirus: wegwijzer voor ondernemers

Geplaatst op maandag 21 september 2020      Leestijd: 8.5 minuut


Het nieuwe coronavirus COVID-19 en de maatregelen om verspreiding te voorkomen raken veel ondernemers. Om u te steunen, neemt de overheid extra maatregelen. Op deze pagina leest u welke regelingen er zijn. En bij welke overheidsorganisaties u terechtkunt voor advies of om zaken te regelen.
 

Kabinet komt met nieuw steunpakket (3.0) coronacrisis

De regering komt met een 3e ronde steunregelingen voor bedrijven. Dat heeft premier Mark Rutte op vrijdag 28 augustus bekendgemaakt in een persconferentie. Het 2e steunpakket loopt af op 1 oktober. Het 3e steunpakket met nieuwe, strengere voorwaarden gaat dan in.

In het kort:
 
  • Het 3e steunpakket gaat in op 1 oktober en loopt door tot juli 2021.
  • NOW: de loonkostensteun wordt in stappen verlaagd, van maximaal 90% naar 60% van de loonsom. De minimale omzetdaling gaat vanaf januari 2021 van 20% naar 30%.
  • Tozo-regeling voor zelfstandig ondernemers krijgt vermogenstoets.
  • TVL-regeling voor getroffen mkb’ers wordt verlengd met nieuwe voorwaarden.

Lees meer over de (voorgenomen) regelingen in het 3e steunpakket voor bedrijven.
 

Financiële regelingen (steunpakket 2.0)

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Ondernemers in getroffen sectoren kunnen Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat kan als u een mkb-bedrijf heeft in een getroffen sector (zoals horeca, recreatie, cultuur en evenementen). En als uw omzet met meer dan 30% is gedaald door de coronacrisis. De tegemoetkoming helpt u bij het betalen van uw vaste lasten. De TVL geldt sinds 1 juni tot 1 oktober 2020 en is maximaal € 50.000 voor die periode.

U kunt de TVL aanvragen tot 1 oktober 2020. De TVL uit het 3e steunpakket van de regering kunt u aanvragen vanaf 1 oktober tot en met juni 2021. U vraagt de TVL aan voor een periode van 3 maanden. Er zijn strengere voorwaarden. 

Lees meer over de voorwaarden van de TVL-regeling
 

TVL heeft invloed op hoogte NOW-subsidie

De TVL wordt gezien als omzet, waardoor de NOW-subsidie mogelijk lager uitvalt.
 

Bijstand voor ondernemers (Tozo 2)

De Tozo is een extra ondersteuning voor zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis financiële problemen hebben. Deze Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) bedraagt maximaal € 1.500 euro netto per maand. U hoeft deze gift niet terug te betalen. U vraagt de Tozo aan bij de gemeente waar u woont. 

De Tozo uit het 2e steunpakket van de regering kunt u aanvragen tot en met 30 september. Deze Tozo 2 is een aanvulling op uw inkomen voor de maanden juni, juli, augustus en september. 

De Tozo uit het 3e steunpakket kunt u aanvragen vanaf 1 oktober 2020.

Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal krijgen tot maximaal € 10.157. Deze lening moet u later wel terugbetalen.

Lees meer over de voorwaarden in de Tozo 2 en Tozo 3.
 

Tegemoetkoming in de loonkosten (NOW 3)

Bent u werkgever? Dan kunt u een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud Werkgelegenheid (NOW)

De NOW 3 uit het 3e steunpakket kunt u aanvragen per 1 oktober bij UWV. De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden.

Lees meer over de nieuwe voorwaarden in de NOW 3.
 

Extra steun voor de culturele en creatieve sector

De culturele en creatieve sector krijgt extra ondersteuning. Voor de culturele sector trekt het kabinet bovenop de algemene steunmaatregelen 482 miljoen euro extra uit. De culturele en creatieve sector kan ook een beroep doen op de algemene steunmaatregelen.

Lees meer over extra steun voor de culturele sector op Rijksoverheid.nl.
 

Gratis coaching voor mkb’ers in financiële moeilijkheden

U kunt dit jaar gratis professionele coaching krijgen wanneer u in financiële moeilijkheden komt door de coronacrisis. U kunt hiervoor terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB).
 

Geld lenen

Nieuwe kredietregelingen

 

Verruimde kredietregelingen

  • De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) voor grote en middelgrote bedrijven is verruimd. U kunt tijdelijk meer geld lenen: maximaal € 150 miljoen per onderneming.
  • De borgstelling mkb-kredieten (Bmkb) is verruimd, zodat u sneller en meer geld kunt lenen. Naar deze regeling wordt verwezen als Bmkb-C.
  • Kleine ondernemers die een lening hebben bij microkredietenverstrekker Qredits krijgen uitstel van aflossing voor 6 maanden. De rente is in deze tijd verlaagd naar 2%.
  • Tech en creatieve start-ups kunnen een aanvraag doen bij de fondsen van de Seed Capital regeling. De overheid vergroot het budget van de fondsen om innovatieve ondernemingen extra te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Een volledig overzicht van bestaande kredietregelingen vindt u in de subsidiewijzer.
 

Dreigt uw bedrijf failliet te gaan?

Lees alles over faillissement.
 

Verwachte regelingen

Deze regelingen zijn aangekondigd door de overheid, maar nog niet volledig uitgewerkt.
 

Vangnet voor sociaal advocaten

De regering komt met een tegemoetkomingsregeling voor sociaal advocaten die hun omzet vanuit gesubsidieerde rechtsbijstand zien dalen met 20%.
 

Tegemoetkoming dierentuinen

Om dierenwelzijn van dierentuindieren te waarborgen, stelt het kabinet maximaal € 39 miljoen beschikbaar. Dierentuinen die faillissement moeten aanvragen, kunnen financiële steun krijgen. De invulling van de regeling wordt nu uitgewerkt.
 

KVK Corona regelingencheck

Krijg inzicht in de financiële regelingen waar uw bedrijf mogelijk voor in aanmerking komt. Doe de Regelingencheck.
 

Uitstel van betaling aanvragen en belastingmaatregelen

Als u uw belastingen of aflossingen even niet kunt betalen, kunt u makkelijker uitstel vragen bij de Belastingdienst of bij uw bank. U kunt bijzonder uitstel van betaling krijgen tot 1 januari 2021. U kunt dit aanvragen tot 1 oktober. Lees meer over uitstel betaling belastingen en aflossingen.

De Belastingdienst neemt maatregelen om ondernemers en werkgevers te helpen. Zoals versoepelde regels voor het urencriterium, de vennootschapsbelasting en loonheffingen. 

Bekijk het Overzicht coronamaatregelen Belastingdienst.
 

Coronaregels voor bedrijven

Er zijn regels voor bedrijven om het coronavirus onder controle te houden. Vanwege het stijgende aantal besmettingen in sommige regio's kunnen lokale overheden extra maatregelen nemen. Zoals aanpassing van openingstijden van cafés of sluiting van een druk winkelcentrum. 

Lees per branche welke regels er gelden:
 
Bekijk de basisregels voor iedereen op Rijksoverheid.nl.
 

Gezondheidsrisico’s voor u, uw werknemers en uw klanten

Op Rijksoverheid.nl leest u de meest recente informatie over het nieuwe coronavirus COVID-19. Bijvoorbeeld over wat u moet weten over de mogelijke negatieve gevolgen voor uw bedrijf. En de gezondheidsrisico’s voor uw personeel, klanten en uzelf.

Sommige bedrijven moeten tijdelijk dicht. Andere bedrijven mogen weer open.

Lees wat u moet en kunt doen voor uw werknemers.
 

Omgaan met gezondheidsrisico’s voor uw werknemers

Neem maatregelen tegen verspreiding van het virus op de werkvloer. Laat uw werknemers indien mogelijk thuiswerken. Neem direct contact op met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) als u twijfelt over specifieke situaties.
 

Rechten en plichten van u en uw werknemers

De overheid geeft antwoord op de veelgestelde vragen over het coronavirus voor werkgevers en werknemers.
 

Coronaprotocollen

Op Mijncoronaprotocol.nl vindt u per branche de nieuwe protocollen die zijn gemaakt voor een werkbare situatie in de 1,5 metersamenleving. In een protocol staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden. Let op: een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen voor de werkvloer.
 

Evenementen, internationale reizen en vervoer

Een evenement organiseren of bezoeken

Volg de actuele adviezen van het RIVM en neem bij twijfel contact op met het landelijke publieksinformatienummer 0800-1351. Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +312 0205 1351.
 

Reisbeperking voor niet-Europese reizigers deels opgeheven

Sinds 1 juli mogen mensen vanuit sommige landen buiten de EU weer naar Nederland reizen. Dit geldt voor reizigers vanuit Australië, Canada, Georgië, Japan, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Zuid-Korea, Thailand, Tunesië en Uruguay.

Voor de overige landen buiten de EU geldt er nog steeds een reisbeperking naar Nederland. Uit deze landen mag u alleen mensen naar Nederland laten komen als het strikt noodzakelijk is. Bijvoorbeeld zorgverleners, vervoerders van noodzakelijke goederen of diplomaten.

Check op Rijksoverheid.nl voor wie de reisbeperking geldt.

Vanaf 21 september heft de overheid het inreisverbod op voor mensen uit het bedrijfsleven die aantoonbaar een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie. Aan deze uitzonderingen zijn voorwaarden verbonden.
 

Werkbezoek naar het buitenland

Moet u voor zaken of een beurs naar het buitenland? Overweeg dan of het noodzakelijk is om deze reis te maken. Informatie voor reizigers vindt u op Rijksoverheid.nl. Bekijk de belangrijkste ontwikkelingen over het coronavirus en internationaal zakendoen op de landenpagina's van RVO.
 

Handelsmissies van de overheid

Actuele informatie over handelsmissies die door de overheid zijn georganiseerd, vindt u op RVO.nl. Heeft u zich opgegeven voor een missie en is die uitgesteld of geannuleerd? Dan krijgt u hierover persoonlijk bericht. Wilt u weten of een missie waarin u interesse heeft nog doorgaat? Neem dan contact op met de contactpersoon voor de betreffende missie. Deze vindt u op de pagina van de betreffende missie op RVO.nl.
 

Vrachtverkeer en goederenvervoer

Reisadviezen voor EU-landen gelden niet voor het vervoer van noodzakelijke goederen, zoals voedsel, medische apparatuur en medicijnen. Vervoerders kunnen in landen met een aangescherpt reisadvies in- en uitreizen, zowel door de lucht, over het spoor en over het water. Lees de actuele informatie over vervoer tijdens de coronacrisis op de website van Transport en Logistiek Nederland (TLN).
 

Informatiepunten

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 

Rijksoverheid:

 

Kamer van Koophandel (KVK):

 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO):

 

Ministerie van Buitenlandse Zaken:

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

 

FME Ondernemersorganisatie:

 

TechLeap.nl:

 

Coronacalculator (VNO-NCW, mkb-Nederland):Bron: Ondernemersplein
Deel dit nieuwsbericht