Nieuws
BV snel opheffen? Dit is de impact van de nieuwe wet turboliquidatie

BV snel opheffen? Dit is de impact van de nieuwe wet turboliquidatie

Geplaatst op maandag 6 november 2023      Leestijd: 3 minuten


Er zijn nieuwe regels op komst voor turboliquidaties. Een snelle manier om een rechtspersoon zoals een besloten vennootschap (bv) te beëindigen. De tijdelijke wet transparantie turboliquidatie, die op 15 november 2023 in werking treedt, heeft als doel de procedure transparanter te maken en schuldeisers meer controle te geven, maar zorgt ook voor meer administratief werk. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over turboliquidaties en de veranderingen die eraan komen.
 

Wat is een turboliquidatie?

Een turboliquidatie is een snelle manier om een rechtspersoon te beëindigen, zoals een bv. Het kan niet worden gebruikt voor een eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof). In 2022 werden meer dan 90% van de rechtspersonen via turboliquidatie beëindigd.
 

Directe beëindiging zonder baten

Voor een turboliquidatie is het cruciaal dat er op het moment van ontbinding geen baten meer zijn. Als dit het geval is, wordt de rechtspersoon direct beëindigd en wordt dit een turboliquidatie genoemd. Baten omvatten onder andere banksaldi, inventaris, onroerend goed, aandelen en vorderingen.

Het is erg belangrijk om voorzichtig te zijn bij het beoordelen of er nog baten zijn. Geen baten betekent namelijk ook écht geen enkele bate, dus ook geen recht op teruggave vennootschapsbelasting en ook geen rekening-couranttegoed. Dit laatste wordt in de praktijk nog weleens vergeten. Als er wel baten zijn, moeten deze vóór de ontbinding worden afgewikkeld door verkoop en schuldaflossing. Wij helpen je graag alles uit te zoeken voor je een ontbindingsbesluit neemt. 
 

Overgebleven schulden en lopende overeenkomsten bij een turboliquidatie

Zelfs als niet alle schulden zijn afbetaald, kan een turboliquidatie nog steeds worden uitgevoerd. Als er veel schulden zijn, kan een faillissement ook een goede overweging zijn.

Heb je lopende overeenkomsten, zoals huur- of arbeidsovereenkomsten? Dan is een turboliquidatie wellicht niet de beste keuze. Het beëindigen van deze overeenkomsten kan persoonlijke aansprakelijkheid voor de bestuurder met zich meebrengen.
 

De veranderingen: nieuwe wet voor turboliquidaties

Op 15 november 2023 gaat de 'Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie' in werking om turboliquidaties transparanter te maken voor schuldeisers en misbruik te voorkomen. Deze tijdelijke wet verplicht het voormalig bestuur van de ontbonden rechtspersoon om binnen 14 dagen na de ontbinding, ter financiële verantwoording, een aantal financiële documenten bij het Handelsregister in te dienen.
 

Dit lever je aan bij de KVK

De documenten die je vanaf 15 november 2023 bij een turboliquidatie moet aanleveren bij het Handelsregister zijn opgenomen in art. 2:19b BW:
  • Een balans en een staat van baten en lasten van het boekjaar waarin de rechtspersoon ontbonden is en het voorgaande boekjaar als er op het moment van ontbinding nog geen jaarrekening openbaar is gemaakt.
  • Een beschrijving van:
    • De oorzaak van het ontbreken van baten op het tijdstip van de ontbinding
    • Hoe de bezittingen van het bedrijf zijn omgezet in geld en hoe de opbrengsten zijn verdeeld, als dat relevant is.
    • Waarom bepaalde schuldeisers niet volledig zijn of helemaal niet zijn betaald.
  • De jaarrekeningen voor het jaar waarin het bedrijf is ontbonden, als de wet voorschrijft dat deze nog openbaar moeten worden gemaakt. Als dat het geval is, moeten deze verslagen ook de accountantsverklaring bevatten zoals beschreven in de wet.
 

Risico's van turboliquidatie

Hoewel een turboliquidatie snel is, zijn er wel risico's aan verbonden. Als later blijkt dat er toch baten waren of dat de turboliquidatie onjuist is toegepast, kunnen schuldeisers de vereffening heropenen. In bepaalde gevallen kunnen bestuurders dan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. 

En ook de nieuwe wet brengt extra risico's met zich mee, zoals bestuursverboden en strafrechtelijke vervolging bij het niet voldoen aan de verantwoordingsplicht.
 

Gevolgen voor financiële instellingen

Het opheffen van een rechtspersoon kan gevolgen hebben voor je bankrekening, financiering, verzekeringen en vergunningen. Raadpleeg deze instanties voordat je een rechtspersoon bij de KVK uitschrijft.

Hulp of advies nodig? Neem gerust contact met ons op.
Deel dit nieuwsbericht