Nieuws

Btw-vrijstelling bij therapeutisch doel

Geplaatst op donderdag 23 mei 2013      Leestijd: 2 minuten


Het besluit Medische vrijstellingen van 24 februari 2013 is per 21 mei 2013 aangepast. De aanpassingen verduidelijken de juiste toepassing van de vrijstelling.

De behandelend arts of een andere medische beroepsbeoefenaar beslist of de medische behandeling een therapeutisch doel heeft.
Als er een therapeutisch doel is voor de medische handeling geldt een vrijstelling voor de btw. Als er geen therapeutisch doel is, dan is de dienst belast. Bijvoorbeeld bij DNA-onderzoek om biologische verwantschap vast te stellen, of een lijkschouwing door een forensisch arts.

Bijlage I bij besluit BLKB2013/810M inzake de vrijstelling van omzetbelasting van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, onder 1ยบ, van de Wet op de omzetbelasting 1968, medische dienstverlening.

De lijst vermeldt alleen enkele voorbeelden van belaste prestaties en is dus niet limitatief. Medische diensten die niet tot voornaamste doel hebben de bescherming van de gezondheid van de betrokkene, zijn vanaf 1 januari 2008 aan de heffing van omzetbelasting onderworpen. In dit verband zijn te noemen:
 • het vaststellen van de biologische verwantschap van individuen door middel van biologische analysen;
 • het afgeven van medische verklaringen, het verrichten van medische onderzoeken en/of het opstellen van medische deskundigenrapporten, ter zake van aansprakelijkheid, schaderaming of ter zake van medische beroepsfouten, ten behoeve van personen die een vordering in rechte overwegen of voor de toekenning van een oorlogspensioen of een invaliditeitsuitkering;
 • diensten bestaande in onderzoek naar en beschrijving van kwaliteitsnormen binnen de gezondheidszorg;
 • internetconsulten, tenzij deze voldoen aan de door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst opgestelde richtlijnen;
 • het op verzoek van derden verrichten van medisch onderzoek van personen en het afnemen van bloed of andere lichaamssubstanties voor het testen op virussen, infecties of andere ziekten, in het kader van bijvoorbeeld het afsluiten van een levensverzekering als die handelingen hoofdzakelijk tot doel hebben de verzekeraar te informeren en niet zijn bedoeld om ziekten op te sporen;
 • groepsbehandelingen; tenzij binnen die behandeling iedere persoon wordt behandeld voor zijn of haar specifieke stoornis of beperking;
 • (groot) rijbewijskeuring en vliegmedische keuring voor piloten;
 • meewerken aan onderzoeken in opdracht van de farmaceutische industrie;
 • werkzaamheden op het vlak van organisatieadvies;
 • werkzaamheden psycholoog voor werkgevers die er op gericht zijn; gedragsveranderingen te bewerkstelligen bij werknemers ten aanzien van het verbeteren van het functioneren van deze werknemers;
 • werkzaamheden psycholoog op het gebied van relatietherapie;
 • lijkschouwing door een forensisch arts of lijkschouwarts;
 • het verrichten van onderzoek naar een psychische oorzaak bij verdachten in een strafzaak door psychologen of psychiaters op verzoek van het openbaar ministerie of de rechter.

Bron: Elsevier FiscaalDeel dit nieuwsbericht