Nieuws
Brexit: consequenties voor ondernemers

Brexit: consequenties voor ondernemers

Geplaatst op dinsdag 28 juni 2016      Leestijd: 1.5 minuut


De Brexit zal er de komende tijd voor zorgen dat bedrijven veel beslissingen moeten nemen. Allerlei vanzelfsprekendheden die in EU-verband golden, zullen nu opnieuw onderhandeld moeten worden, afhankelijk van de manier waarop het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU geregeld zal worden.

Neem bijvoorbeeld de merkregistraties van ondernemingen. Die golden tot nu toe voor de hele EU, maar nu zullen mogelijk voor Groot-Brittannië aparte overeenkomsten gesloten moeten worden. Ook alle andere afspraken die tussen de Europese landen gemaakt zijn en dus golden voor de hele EU, zullen nu moeten worden herzien. Import en export worden lastiger omdat goederen weer gewoon in- en uitgeklaard zullen moeten worden. Dat heeft op z’n minst langere levertijden en de daarmee gepaard gaande hogere kosten tot gevolg. Ook ontstaan er mogelijk hogere kosten voor het onderlinge betalingsverkeer.

Ook de opslag van persoonsgegevens verandert. Die mogen niet meer in Groot-Brittannië worden opgeslagen, tenzij er aparte overeenkomsten met aanbieders uit dat land worden opgesteld. Hierin moeten alle wettelijke eisen worden opgenomen waar de EU-landen aan moeten voldoen. Ook is het mogelijk dat licenties voor het gebruik van software van of door firma’s uit Groot-Brittannië niet meer zullen gelden. Daar zullen dus apart en opnieuw contracten voor moeten worden afgesloten; iets om nu alvast over na te denken.

Webwinkels moeten tarieven herzien

Webwinkels die leveren aan Britse klanten, zullen dan ook na moeten denken over nieuwe tarieven voor die groep. Het zal duurder worden om deze klanten te bedienen en dat zal tot uitdrukking komen in de prijzen die voor hen gaan gelden.

Werken in de cloud

En dan is er nog het werken in de cloud. Gebeurt dat via software van Britse bedrijven, dan vallen eventuele gegevens die daar worden opgeslagen niet meer onder de EU-wetgeving. Dat is vooral belangrijk voor organisaties die informatie niet buiten de EU mogen opslaan. Zij zullen op zoek moeten naar een andere aanbieder.
Deel dit nieuwsbericht