Nieuws
Box 3 verandert in 2017

Box 3 verandert in 2017

Geplaatst op woensdag 2 november 2016      Leestijd: 2 minuten


De vermogensrendementsheffing ofwel box 3-belasting verandert in 2017. De belastingvrije voet gaat omhoog naar € 25.000 per fiscale partner en het percentage van het forfait wordt variabel. Dat is gunstig voor kleinere spaarders en beleggers. Maar wie rijker is, gaat juist meer belasting betalen. Dat komt doordat vermogens voortaan in verschillende categorieën worden ondergebracht.

Tot 2017 was de vermogensrendementsheffing voor iedereen gelijk. De Belastingdienst stelde dat een rendement van 4% haalbaar zou zijn. Dit zogenoemde forfaitaire rendement werd belast met 30%. Effectief betaalde iedereen dus 30% x 4% = 1,2% box 3-belasting over zijn belastbare vermogen.

Drie categorieën

Vanaf 2017 zijn er drie vermogenscategorieën:
- een belastbaar vermogen tot € 75.000,
- een belastbaar vermogen tussen € 75.000 en € 975.000 en
- een belastbaar vermogen van meer dan € 975.000.


Elke categorie heeft een eigen forfaitair rendement. waarin rekening is gehouden met een verdeling tussen spaargeld en beleggingen. Het forfaitair rendement wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Voor 2017 is dit vastgesteld op respectievelijk 2,9%, 4,7% en 5,5%.

Wat betekent dit in de praktijk?

Grofweg gaat iedereen met een vermogen tot ± € 325.000 er in de nieuwe situatie op vooruit. Tot 2017 bedroeg de belasting over dit vermogen 30% x 4% x € 325.000 = € 3.900. In de nieuwe situatie is dat 30% x 2,9% x € 75.000 plus 30% x 4,7% x € 250.000 = € 652,50 plus € 3.525 = € 4.177,50.

Wie meer vermogen heeft, boet in de nieuwe situatie dus in op zijn of haar kapitaal. De beste manier om dit te voorkomen, is meer beleggen. Vooral alternatieve beleggingen winnen de laatste tijd aan populariteit. Meer over het toevoegen van alternatieve beleggingen aan uw portefeuille om zo uw vermogen te beschermen, leest u in dit artikel.

Wat zit er in box 3?

Naast contant geld, spaargeld en beleggingen kunnen ook verpande kapitaalverzekeringen die gekoppeld zijn aan uw hypotheek in box 3 vallen. Als deze voor 14 september 1999 zijn afgesloten, is per fiscale partner de eerste € 123.428 vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Is de waarde van de polis hoger, dan betaalt u over het meerdere vermogensrendementsheffing.

Verleggen van box 3 naar box 2?

Vermogende beleggers die slim willen zijn door hun zijn beleggingen over te hevelen van box 3 naar box 2 komen bedrogen uit. Ook de fiscus heeft zich gerealiseerd dat beleggers kunnen besparen op het tarief door middel van vrijgestelde beleggingsinstellingen (VBI’s) of buitenlandse beleggingslichamen.

Daarom wordt het forfaitaire voordeel uit een aanmerkelijk belang in zo’n instituut in 2017 verhoogd van 4% naar 5,5%. Daarmee loopt het weer gelijk met het hoogste forfaitaire rendement in box 3. Toch kan het interessant blijven om grote vermogens naar box 2 over te brengen.

Plannen onder de loep nemen

Door de wijziging in de manier waarop de vermogensrendementsheffing van 2017 wordt berekend, kan het verstandig zijn om uw financiële toekomstplannen weer eens onder de loep te nemen. Zeker als u (zeer) vermogend bent en uw kapitaal wilt handhaven, is het zaak om in actie te komen.
Deel dit nieuwsbericht