Nieuws
Boekhouden: dit moet je weten over de basis

Boekhouden: dit moet je weten over de basis

Geplaatst op vrijdag 23 juli 2021      Leestijd: 2.5 minuut


Er zijn diverse aanbieders waarbij je (met 1 druk op de knop) de boekhouding zelf kan doen. Heel handig en leuk, maar je moet nog steeds basiskennis hebben van boekhouden. Wat is eigenlijk een balans, de winst-en-verliesrekening en de jaarrekening?

Tegenwoordig zijn er veel mogelijkheden om je boekhouding zelf online te regelen. Vaak wordt daarbij gedacht dat je dan geen boekhouder of accountant meer nodig hebt. Dat is niet waar. Omdat de toegang tot online boekhoudprogramma’s laagdrempelig is, komt het voor dat ondernemers zonder enige boekhoudkundige basiskennis aan de slag gaan. Ze lopen vaak ergens vast, bijvoorbeeld als ze de belastingaangifte moeten doen. Daarom hieronder een aantal belangrijke begrippen op een rij.
 

De jaarrekening

De jaarrekening van de onderneming bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening, met een toelichting op deze documenten.


Balans

De balans geeft een momentopname weer, meestal op 31 december, van alle bezittingen en schulden van de onderneming. Op het overzicht (de balans) geef je links alle bezittingen en rechts alle schulden weer. Links staan alle posten die vallen onder activa en rechts staan posten die onder passiva vallen.

De activa, je bezittingen, kan je onderverdelen in vaste en vlottende activa. Het verschil tussen deze twee activa, is de tijd waarin je ze verbruikt. Vaste activa, zoals bijvoorbeeld computers en inventaris gaan langer mee dan een jaar. Vlottende activa, zoals voorraden of debiteuren veranderen binnen een jaar. Daarnaast is er ook nog het onderscheid tussen materiele en immateriële vaste activa, ofwel tastbaar (bijvoorbeeld computers of machines) of niet tastbare zaken (bijvoorbeeld licenties of goodwill).

Het geld op je bankrekening (je liquide middelen) staat ook aan de activa kant.

De passiva geven de manier aan waarop je je bezittingen hebt gefinancierd. Dit kan met eigen vermogen (bezittingen minus schulden) of met vreemd vermogen of met een combinatie van beide. In het vreemd vermogen maakt men een onderscheid tussen lang vreemd vermogen (schulden langer dan een jaar) en kort vreemd vermogen (schulden korter dan een jaar). Aan de passivakant staan ook je crediteuren, de schulden die je nog moet betalen aan bijvoorbeeld je leveranciers.
 

Winst – en verliesrekening

De winst- en verliesrekening, ook wel de resultatenrekening genoemd, is een overzicht van alle opbrengsten en alle kosten in een bepaalde periode (meestal een boekjaar). In dit overzicht kan je zien hoe de financiële prestaties zijn geweest van je onderneming, uitgedrukt in het bedrijfsresultaat (opbrengsten minus kosten).
 

Wat wil je nog meer weten via je boekhouding?

Om geldproblemen te voorkomen:
  • Waarom maak je wel winst, maar heb je het gevoel geen cent over te houden?
  • Hoeveel geld moet je reserveren om niet in de betalingsproblemen met de Belastingdienst te komen?
  • Hoe hou je meer dan voldoende geld over voor jouw privéleven?
  • Wanneer is het tijd voor investeringen?

Pittige vragen die eenvoudig beantwoord kunnen worden door een basiskennis boekhouden, de eerste stappen in bedrijfsfinanciën.
Deel dit nieuwsbericht