Nieuws
Belastinguitstel ondernemers verlengd tot eind 2021

Belastinguitstel ondernemers verlengd tot eind 2021

Geplaatst op maandag 29 november 2021      Leestijd: 10.5 minuut


Het kabinet heeft besloten het belastinguitstel voor ondernemers automatisch te verlengen tot eind 2021. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. Ook de invorderingsrente blijft een half jaar langer bijna 0%; tot 1 juli 2022. Dit was januari 2022. De terugbetaling van de belastingschuld start nog steeds vanaf 1 oktober 2022. Ondernemers krijgen dan 5 jaar de tijd om de belastingschuld af te lossen.
 

De volgende fiscale maatregelen gelden tot 1 januari 2022:

 • De onbelaste reiskostenvergoeding.
 • Het behoud van recht op hypotheekrenteaftrek bij een hypotheek-betaalpauze.
 • De vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen. En verlenging van de overeenkomsten met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers. Zie ook: Coronavirus en werken in de grensstreek.
 • De verruimde werkkostenregeling.
 • De verlaging van het gebruikelijk loon voor AB-houders.
 • Mogelijkheid deblokkeren g-rekening.
 

Ondernemers: uitstel van belastingbetaling aanvragen

Ik heb al eerder bijzonder uitstel aangevraagd. Kan ik nog uitstel van belastingbetaling krijgen of aanvragen?
Heb je nog openstaande belastingschulden van eerder bijzonder uitstel door corona? Dan hoef je niets te doen. Uitstel van betaling wordt automatisch verlengd tot eind 2021. Dit geldt voor alle belastingschulden die nog niet zijn voldaan. Deze belastingschuld wordt opgeteld bij de al bestaande belastingschuld en valt ook onder de ruime betalingsregeling die vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet worden afgelost.

Het uitstel van betaling geldt voor:
 • alle belastingen die onder het coronabesluit vallen; en
 • waarvan de uiterste betaaldatum uiterlijk voor 1 februari 2022 verstrijkt.

Dus de kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 worden betaald, vallen ook onder het uitstel.

Ik heb nog niet eerder bijzonder uitstel aangevraagd. Of mijn belastingschuld al voldaan. Hoe kan ik uitstel van belastingbetaling krijgen of aanvragen?
Heb je nog niet eerder bijzonder uitstel van belasting aangevraagd? Of heb je jouw belastingschuld inmiddels voldaan maar voorzie je (weer) betalingsproblemen? Dan kan je uitstel aanvragen bij de Belastingdienst tot en met 31 december 2021. Nadat jouw verzoek is ontvangen en goedgekeurd, krijg je uitstel van betaling tot en met 31 december 2021 en kan je gebruikmaken van de soepele betalingsregeling.
 

Ondernemers: betalingsregeling na uitstel

Hoe ziet de terugbetalingsregeling van de belastingschuld eruit?
Als je bijzonder uitstel van betaling hebt gekregen, dan biedt de Belastingdienst je een ruime regeling voor terugbetalen. Deze start vanaf 1 oktober 2022. Je kunt vervolgens in maximaal 60 maandelijkse termijnen jouw belastingschuld aflossen. Zo heb je tot uiterlijk 1 oktober 2027 de tijd.

Wat gebeurt er met de invorderingsrente bij de belastingschuld?
Om te stimuleren geleidelijk de belastingschuld terug te betalen, verlengt het kabinet de verlaagde invorderingsrente van 0,01% tot en met 30 juni 2022. Het normale rentetarief is 4%. Vanaf 1 juli 2022 gaat de invorderingsrente stapsgewijs omhoog:
 • 1% vanaf 1 juli 2022;
 • 2% vanaf 1 januari 2023;
 • 3% vanaf 1 julii 2023; en
 • 4% vanaf 1 januari 2024.
Dit geldt voor alle belastingschulden.

Kan ik ook sneller aflossen dan in 60 maanden?
Ja, als je versneld wil aflossen, kan je ook extra betalingen doen.

Heeft mijn corona-gerelateerde belastingschuld invloed op de verstrekking van een schone verklaring omtrent betalingsgedrag aan payroll-bedrijven en uitzend- of detacheringsbureaus?
Zolang je je vanaf 1 oktober 2021 aan de lopende betalingsverplichtingen en aflossingsverplichtingen houdt, zal de Belastingdienst op verzoek een schone verklaring omtrent betalingsgedrag blijven afgeven gedurende de looptijd van de betalingsregeling.
 

Ondernemers: saneringsverzoek

Wat doet het kabinet om soepel om te gaan met schulden?
Ondernemers mogen hun belastingschuld door corona gespreid over 5 jaar aflossen. Het aflossen start vanaf oktober 2022. Over deze belastingschuld moeten ondernemers rente betalen, de zogeheten invorderingsrente. Deze rente is tijdelijk verlaagd tot 0,01% en wordt vanaf 1 juli 2022 weer stapsgewijs verhoogd naar 4%. Dit is het normale tarief voor belastingschulden. Als deze maatregelen niet voldoende zijn voor de ondernemer, dan zoekt de Belastingdienst samen met de ondernemer naar een passende oplossing.

Soms zijn bedrijven in de kern gezond, maar hebben ze toch een problematische schuldenlast. Schuldsanering kan dan in uiterste nood een oplossing zijn om te voorkomen dat de ondernemer failliet gaat. De Belastingdienst en Douane willen deze ondernemers extra ondersteunen en de kans op een saneringsakkoord vergroten. Daarom geven de Belastingdienst en Douane hun zogenoemde preferentepositie als schuldeiser op voor de periode van 1 augustus 2021 tot 30 september 2023. Dat houdt in dat de Belastingdienst en Douane tijdelijk akkoord gaan met een kleiner percentage dan gewoonlijk.
 

Ondernemers en loon

Moet ik als ondernemer en aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) in deze tijden belasting blijven betalen over mijn wettelijk vastgelegde passende arbeidsbeloning, het zogeheten gebruikelijk loon?
Krijgt je als ondernemer te maken met een omzetdaling als gevolg van de coronacrisis? Dan kom je in aanmerking voor een verlaging van de belastingafdracht door een verlaging van het gebruikelijk loon.

In de regeling voor 2021 wordt de omzet over heel het jaar 2021 vergeleken met de omzet over heel het jaar 2019. Is er sprake van een omzetverlies van 30% ten opzichte van 2019? Dan kan jouw vennootschap gebruikmaken van de regeling. De precieze berekening hiervoor staat op de website van de Belastingdienst.
 

Ondernemers: g-rekening en ANBI-status

Wat kan ik doen met mijn g-rekening?
Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren, kunnen aan de Belastingdienst vragen om hun g-rekeningen te laten deblokkeren. Zo kunnen dan tijdelijk bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor loonheffing of btw. Je dient dan wel voor de loonheffing of btw uitstel van betaling te hebben aangevraagd. In normale situaties kan de Belastingdienst alleen het overschot op de g-rekening vrijgeven. Dit versoepelde beleid voor de g-rekening loopt definitief af op 1 januari 2023.
 

Werkgevers: vergoedingen voor medewerkers

De werkkostenregeling is tijdelijk verruimd. Tot welk bedrag mag ik mijn medewerkers straks vergoedingen, andere verstrekkingen en terbeschikkingstellingen geven?
Werkgevers mogen ook dit jaar maximaal 3% van de fiscale loonsom tot € 400.000 (de zogeheten vrije ruimte) onbelast besteden aan de werkkostenregeling. Boven deze € 400.000 geldt het percentage van 1,18%. Overstijgt de werkgever de vrije ruimte, dan is de werkgever over het bedrag van de overschrijding 80% eindheffing verschuldigd.

Werkgevers die hier ruimte voor hebben, kunnen vrij beslissen waar ze de werkkostenregeling voor inzetten; de aard van de regeling verandert niet. De verruiming van de werkkostenregeling gaat gelden voor het hele fiscale jaar 2020 en 2021.

Als een werknemer met het openbaar vervoer naar het werk reist, vergoedt de werkgever dan het mondkapje als onderdeel van de reiskostenvergoeding?
Werkgevers mogen mondkapjes onbelast vergoeden als onderdeel van de reiskostenvergoeding. Omdat mondkapjes sinds 1 juni 2020 verplicht zijn in het openbaar vervoer, horen de kosten van een mondkapje tot de werkelijke kosten van reizen met het openbaar vervoer.

Hoe wordt omgegaan met de vaste (reis)kostenvergoeding vanwege het coronavirus?
Tussen werkgever en werknemer zijn vaak afspraken gemaakt over vaste vergoedingen. Bijvoorbeeld voor de reiskosten van en naar werk of een lunchvergoeding.

Krijgen jouw werknemers een vaste reiskostenvergoeding en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoef je als werkgever de vaste reisvergoeding niet aan te passen. Tot 1 januari 2022 mag je blijven uitgaan van het reispatroon waarop de vergoeding was gebaseerd. Voorwaarde hierbij is wel dat het recht op de vaste reisvergoeding vaststond op uiterlijk 12 maart 2020.

De goedkeuring om overige vaste vergoedingen ongewijzigd door te laten lopen liep tot 1 januari 2021.
 

Consumenten en ondernemers: betalingen voor hypotheek pauzeren

Ik wil als consument graag tijdelijk de betalingen voor mijn hypotheek pauzeren. Maar ik moet ook verplicht aflossen om voor renteaftrek in aanmerking te blijven komen. Hoe werkt dit?
Hypotheken die vanaf 1 januari 2013 zijn afgesloten en waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Zo moet onder meer het totaalbedrag binnen maximaal 360 maanden ten minste annuïtair worden afgelost.

Volgens de huidige regels moet een aflossingsachterstand die op 31 december 2021 (of 31 december 2020 als de eerste termijn van de betaalpauze betrekking heeft op een termijn van 2020 of 31 december 2022 als de eerste termijn van de betaalpauze betrekking heeft op de termijn van januari 2022) ontstaat door een pauze van de betalingsverplichtingen uiterlijk op 31 december van het jaar erop zijn ingelopen. Lukt dat niet? Dan blijf je onder voorwaarden recht op renteaftrek houden, als je met jouw geldverstrekker een nieuw aflossingsschema afspreekt en dit op 1 januari 2023 (of 1 januari 2022 als de eerste termijn van de betaalpauze betrekking heeft op een termijn van januari 2020 of 1 januari 2024 als de eerste termijn van de betaalpauze betrekking heeft op de termijn van januari 2022) ingaat.

Het kabinet heeft echter besloten om een goedkeuring te verlenen zodat de geldverstrekker samen met jou al eerder dan 1 januari 2023 (of 1 januari 2022 als de eerste termijn van de betaalpauze betrekking heeft op een termijn van januari 2020) een nieuw aflossingsschema overeen kan komen.

Deze goedkeuring geldt voor betaalpauzes die aan de volgende 3 voorwaarden voldoen:
 • Je meld je in de periode van 12 maart 2020 tot en met 31 december 2021 bij jouw geldverstrekker.
 • De betaalpauze voor jouw hypotheek gaat uiterlijk in op 1 januari 2022.
 • Jouw betaalpauze duurt maximaal 12 maanden. En je hebt een schriftelijke bevestiging van jouw geldverstrekker.

Loopt jouw hypotheek bijvoorbeeld bij jouw familie, jouw bv of een buitenlandse bank? Dan moet je ook nog aan andere voorwaarden voor een betaalpauze voldoen.

Hoe moet ik de gemiste aflossingen weer inhalen?
Hiervoor zijn 2 mogelijkheden. Het bedrag van de gemiste aflossingen dat je niet betaald hebt tijdens de betaalpauze, mag je in overleg met de geldverstrekker over de hele resterende looptijd van de hypotheek waarvoor je de betaalpauze hebt gehad uitsmeren. Daarvoor dien je wel samen met de geldverstrekker tot een nieuw ten minste annuïtair aflossingsschema te komen. Dit nieuwe aflossingsschema heeft maximaal dezelfde resterende looptijd als de oorspronkelijke hypotheek en moet zo snel mogelijk na afloop van de betaalpauze en uiterlijk op 1 januari 2023 (of 1 januari 2022 als de eerste termijn van de betaalpauze betrekking heeft op een termijn van 2020 of 1 januari 2024 als de eerste termijn van de betaalpauze betrekking heeft op de termijn van januari 2022) ingaan.

Een andere mogelijkheid is om de resterende lening te splitsen. In dat geval geldt aan de ene kant jouw ‘normale’ aflossing op de hoofdsom. Aan de andere kant dien je de gemiste aflossingen van de betaalpauze af te betalen. Daarvoor sluit je bij jouw geldverstrekker een aparte (hypothecaire) lening af. Jij en jouw geldverstrekker kunnen hierover naar eigen inzicht en draagkracht afspraken maken, maar deze lening mag maximaal dezelfde resterende looptijd als de oorspronkelijke hypotheek waarvoor de betaalpauze is overeengekomen hebben. De nieuwe lening moet zo snel mogelijk na afloop van de betaalpauze en uiterlijk op 1 januari 2023 (of 1 januari 2022 als de eerste termijn van de betaalpauze betrekking heeft op een termijn van 2020 of 1 januari 2024 als de eerste termijn van de betaalpauze betrekking heeft op de termijn van januari 2022) ingaan. Deze lening kan je ook in een korter tijdbestek aflossen, bijvoorbeeld in 5 jaar.

Jouw geldverstrekker is op de hoogte van de mogelijkheden van de betaalpauze. Lees ook meer over de gevolgen van een betaalpauze voor bijvoorbeeld jouw voorlopige teruggave of toeslag op de website van de Belastingdienst.

Welke belastingmaatregelen had het kabinet gedurende 2021 om ondernemers in de coronacrisis te ontzien?
 
 • Sportscholen
Tijdens de verplichte sluiting van sportscholen en verbod op geven van groepslessen geldt ook voor online sportlessen het lage btw-tarief van 9%. Voor groepslessen gold dit vanaf 19 mei 2021 tot en met 4 juni 2021.
 
 • Urencriterium
Ondernemers en zzp’ers die het niet lukte om in de periode tussen 1 januari en 1 juli 2021 te voldoen aan het urencriterium van 24 uur per week, konden aanspraak blijven maken op hun ondernemersfaciliteiten. Dit geldt ook voor het urencriterium van 800 uren per kalenderjaar (16 uur per week) in de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Deze regeling gold ook over de periode tussen 1 maart en 1 oktober 2020.
 
 • Uitlenen zorgpersoneel
Normaal gesproken wordt over het uitlenen van personeel btw geheven. Tijdens de coronacrisis was het ongewenst dat deze btw-regel leidt tot extra financiële of administratieve lasten. Daarom was van 16 maart 2020 tot en met 30 september 2021 het uitlenen van zorgpersoneel onder voorwaarden vrijgesteld van btw.
 
 • Schenking medische hulpgoederen en apparatuur door bedrijven
In de coronacrisis leverden veel bedrijven gratis medische hulpgoederen aan zorginstellingen, zorginrichtingen of huisartsen, zoals beschermende kleding of mondkapjes. De schenking van medische hulpgoederen en apparatuur was vrijgesteld van btw voor de periode van 16 maart tot en met 31 december 2020.
 
 • Btw-nultarief op mondkapjes
De btw was van 25 mei 2020 tot en met 30 september 2021 0% voor zowel medische als niet-medische mondkapjes. Ondernemers die btw bij aanschaf betalen, kunnen deze nog wel verrekenen in de btw-aangifte.
 
 • Btw-nultarief op vaccins en testkits
Tot en met 30 september 2021 gold een btw-tarief van 0% voor corona-vaccins, testkits met CE-nummer die vermeld staan op de lijst van de Europese Commissie, het laten afnemen en uitvoeren van de test en bepaalde zelftestkits die een ontheffing hebben.
 
 • Uitstel administratieve verplichtingen loonheffingen
Tot en met 30 september 2021 verbindt de Belastingdienst geen consequenties aan het als werkgever niet kunnen voldoen aan alle administratieve verplichtingen voor de loonheffingen vanwege het voorgeschreven thuiswerken en de regel om 1,5 meter afstand te houden.

Uitgebreidere beschrijvingen van de maatregelen en de bijbehorende voorwaarden zijn te vinden op
belastingdienst.nl/corona.

Hulp nodig? Neem contact op met ons kantoor.

Bron: rijksoverheid.nl
Deel dit nieuwsbericht