Mkb'ers
Belangrijkste wetswijzigingen voor mkb'ers per 1 juli 2018

Belangrijkste wetswijzigingen voor mkb'ers per 1 juli 2018

Geplaatst op donderdag 7 juni 2018      Leestijd: 2 minuten


Als ondernemer krijgt u vanaf 1 juli 2018 te maken met nieuwe wetten en regels. Welke zijn voor u als mkb'er van belang? De belangrijkste wetswijzigingen per 1 juli op een rij.
 

1. Basiscontract werkgevers en arbodienstverleners

Heeft u als mkb’er alles geregeld rondom de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)? U moet dit op 1 juli 2018 hebben geregeld.

Nieuw in de Arbowet is het basiscontract. Dit stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit zijn rechten en plichten voor werkgever, werknemer en bedrijfsarts. U bent als werkgever zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het basiscontract. In overleg met werknemers en arbodienstverleners kunt u meer taken opnemen: het basispluscontract.

U heeft nog tot 1 juli 2018 om het arbocontract met de arbodienstverlener te wijzigen.
Lees meer over deze wetswijziging
 

2. Wettelijke verplichting gasaansluiting vervalt

De wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het gasnet vervalt per 1 juli 2018. Deze wetswijziging gaat bouwbedrijven, installatiebedrijven, loodgieters en netbeheerders aan. Gemeenten mogen bepalen of nieuwbouwwoningen op een warmtenet of andere energie-infrastructuur worden aangesloten.
Lees meer over deze wetswijziging
 

3. Nieuwe wettelijke regels voor pakketreizen en andere reisdiensten

Bent u mkb'er in der reissector? Per 1 juli 2018 gelden nieuwe regels voor het aanbieden van pakketreizen en andere reisdiensten.

Pakketreis
Voor een pakketreis geldt dat deze minimaal:
24 uur duurt, 1 overnachting heeft, uit 2 reisdiensten bestaat.

Losse reisdiensten
Bent u verkoper van losse reisdiensten aan consumenten? Door de manier van boeken kunnen klanten losse reisdiensten koppelen tot 1 reisarrangement. Dan ontstaat een gekoppeld reisarrangement (GRA). Een GRA is geen pakketreis. Hier zitten voor de verkoper andere verplichtingen aan vast.

Lees meer over deze wetswijziging
Ga na wat voor soort reis u aanbiedt (pakketreis of GRA) en wat u moet doen
 

3. Nieuwe regel administratie kinderopvang

Voor ondernemers met een kinderopvang (zoals ook gastouderbureaus, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang) geldt per 1 juli 2018 een nieuwe regel voor de administratie. Vanaf dan moet in de administratie de gegevens van personeelsleden worden opgenomen die staan ingeschreven in het Personenregister kinderopvang.

Het Personenregister kinderopvang is op 1 maart 2018 ingevoerd en geldt voor iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen.

Bewaren
De persoonsgegevens en het Burgerservicenummer (BSN) van de personen die zich in het register moeten inschrijven, moeten worden bewaard. Tijdens een inspectie van de kinderopvang mag de GGD-inspecteur deze gegevens opvragen om de inschrijvingen en de koppelingen in het Personenregister kinderopvang te controleren.

Lees meer over deze wetswijziging
Invoering Personenregister kinderopvang, 1 maart 2018


Ook belangrijk: AVG, nieuwe pricaywetgeving

Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingegaan. Een nieuwe privacywetgeving voor de hele Europese Unie. Is uw bedrijf hier op ingericht?
Meer over de AVG
 

Alle wetswijzigingen en nieuwe regels

Wilt u meer weten over veranderingen in wetgeving en regels en wat er de komende tijd gaat veranderen? Bekijk dan alle wetswijzigingen en nieuwe regels of blijf op de hoogte met de NieuweWetten-app.

Bron: kvk.nl
Deel dit nieuwsbericht