Aftrekbaar
Belangrijke aftrekbare kosten voor de zzp-er

Belangrijke aftrekbare kosten voor de zzp-er

Geplaatst op woensdag 11 juli 2018      Leestijd: 3.5 minuut


Aftrekbare kosten zijn alle kosten die u maakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming. Die zijn aftrekbaar van de opbrengsten, dus voor inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Voor de meeste kosten is volstrekt helder dat dit bedrijfskosten zijn. Het wordt moeilijker als kosten zowel een zakelijk als privé karakter hebben: van deze zogenaamde gemengde kosten is meestal alleen het zakelijk deel aftrekbaar. Soms geldt voor dit soort kosten een forfaitaire regeling en in andere gevallen moet u het zakelijk deel beargumenteerd schatten.
 

Behaal het maximale belasting voordeel!

Bij de gemiddelde ondernemer vertegenwoordigen de gemengde kosten een behoorlijk groot bedrag.  Het is daarom van belang dat u deze op de juiste wijze verwerkt in uw administratie en belasting aangiften.
 

Minder belasting door aftrekbare kosten

Het is belangrijk om te weten wat aftrekbare kosten zijn want daardoor betaalt u minder belasting. Maar ook van aftrekbare kosten wordt u in alle gevallen armer. Beoordeel daarom altijd kritisch of kosten nodig zijn voor de groei van uw bedrijf.

Een werkelijk voordeel van kosten is alleen mogelijk als de kosten noodzakelijk zijn èn er privé voordelen aan zitten. Voor kosten met een privé karakter is het verstandig om een deel van de kosten niet op te voeren als bedrijfskosten. Dat is nu eenmaal de realiteit. Daarnaast is de discussie met de belastinginspecteur over het percentage privé gebruik gemakkelijker dan de discussie over wel of geen privé gebruik.

Beoordeel ook of u door belastingmiddeling belastinggeld kunt terug krijgen! Dit is een vaak vergeten mogelijkheid bij een wisselend inkomen.
 

Aftrekbare kosten met mogelijke privé voordelen


1. Telefoon en internet
Het telefoon- en internetabonnement thuis zijn geen aftrekbare kosten. Iedereen heeft die kosten. Dus ook voor een ondernemer zijn dit geen extra kosten. De meerkosten van zakelijke telefoongesprekken thuis zijn wel aftrekbaar. Hetzelfde geldt voor internet gebruik.

Voor internet komt het steeds vaker voor dat er geen onderscheid is tussen kosten voor abonnement en voor gebruik. Daarom lijkt het verdedigbaar om het percentage zakelijk gebruik vast te stellen en dat percentage toe te passen op de totale kosten voor internet.

Een 2e telefoon- of internetabonnement thuis voor zakelijk gebruik is aftrekbaar. De (zakelijke) telefoonkosten van een mobiele telefoon zijn aftrekbaar mits minstens 10% zakelijk gebruikt.

2. PC, laptop of iPad
De kosten van PC, laptop en iPad  (tablet) zijn aftrekbaar mits noodzakelijk voor het werk. Als deze niet noodzakelijk zijn, zijn de kosten aftrekbaar bij minstens 90% zakelijk gebruik.

3. Voedsel, drank, genotmiddelen, representatie, congressen, seminars, studiereizen
Onder voedsel vallen zakenlunches, zakendiners, consumpties op een dienstreis of consumpties bij overwerk. Een broodje tussen de middag is privé en niet aftrekbaar.

Denk bij genotmiddelen aan onder ander sigaretten en sigaren. Onder representatie vallen onder meer kosten voor recepties, bijeenkomsten met relaties en relatiegeschenken.

4. Literatuur
Vakliteratuur is 100% aftrekbaar; kosten voor algemene literatuur zijn geen aftrekbare kosten.

5. Kleding en persoonlijke verzorging
Niet aftrekbaar met uitzondering van werkkleding. Werkkleding is kleding die u bijna uitsluitend kunt dragen in werktijd. Is de kleding ook geschikt om buiten uw onderneming te dragen? Dan moet deze voorzien zijn van een logo of andere beeldmerken van minstens 70 cm2.

6. Boetes
Verkeersboetes en administratieve boetes van de Nederlandse of en buitenlandse overheid zijn niet aftrekbaar.

7. Kosten voor huisvesting buiten de woonplaats
Deze kosten zijn bijna altijd aftrekbaar. U kunt hierbij denken aan hotel- of pensionkosten tijdens dienstreizen. Ook aan de huur van een appartement of stageld en afschrijving van een caravan op een camping bij tijdelijke tewerkstelling. Deze kosten zijn gedurende 2 jaar aftrekbaar (verminderd met het bedrag dat is bespaard op maaltijden thuis).

8. Auto
Voor autokosten gelden ingewikkelde regels. Een auto op de zaak levert meestal alleen voordeel bij een lage bijtelling. Voor btw over autokosten gelden speciale regels.

9. Werkruimte thuis
Het zakelijk gebruik van een werkruimte thuis is meestal niet aftrekbaar behalve als die werkruimte zelfstandig verhuurbaar is. Als u deze kosten wilt aftrekken is het verstandig om u te laten adviseren, want de regels zijn ingewikkeld.

10. Kosten voor de start van uw bedrijf
De aanloopkosten in de 5 jaar voorafgaand aan de start van uw bedrijf mag u aftrekken voor de inkomstenbelasting en de btw.
 

Besparen door middelen inkomen

Heeft u de laatste jaren een wisselend inkomen gehad? Dan kunt u waarschijnlijk belasting terug krijgen door middelen van uw inkomen. Voor de gemiddelde zzp'er is het voordeel van middelen van het inkomen meestal veel groter dan de hiervoor genoemde aftrekposten.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening, vul dan nu uw gegevens in en wij nemen contact met u op voor een vrijblijvend adviesgesprek.
Deel dit nieuwsbericht