Nieuws
10-eindejaarstips om het jaar 2017 slim af te sluiten

10-eindejaarstips om het jaar 2017 slim af te sluiten

Geplaatst op dinsdag 14 november 2017      Leestijd: 4.5 minuut


Vóór 1 januari 2018 kunt u wellicht nog een aantal stappen zetten om het jaar 2017 slim af te sluiten. Hieronder vindt u 10 praktische eindejaarstips voor onder meer de (mkb)-ondernemer, dga en werkgever.
 

1. Besteed uw vrije ruimte volledig

Werkgevers mogen 1,2% van de loonsom besteden aan belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen voor hun personeel. Ga na of u dit jaar wellicht vrije ruimte overhoudt. Is dit het geval, dan kunt u de nog resterende vrije ruimte besteden aan belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen, zoals een leuk kerstpakket.
 

2. Geef uzelf als dga een belastingvrije bonus

U kunt de vrije ruimte ook besteden aan een bonus voor uzelf als dga. Dat geldt ook voor uw echtgenoot of partner als deze ook op de loonlijst van de bv staat. De bonus moet gebruikelijk zijn, maar de fiscus accepteert een bedrag van €2.400 per persoon per jaar aan belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen.
 

3. Optimaliseer uw investeringsaftrek

Als u in 2017 voor meer dan € 2.300 investeert in bedrijfsmiddelen, heeft u recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Deze aftrek geldt voor investeringen tussen de € 2.300 en € 312.176. Investeert u niet meer dan € 2.300? Dan kan het een overweging zijn om nog voor het eind van het jaar een investering te doen. Dreigt u het maximum van € 312.176 te overschrijden, dan kan het raadzaam zijn een deel van uw investeringen uit te stellen naar 2018.
 

4. Maximaliseer het voordeel van de LIV

In 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon (WML) het lageinkomensvoordeel (LIV). Er moet wel sprake zijn van minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar. Voor wat betreft de verloonde uren, gaat het om alle uitbetaalde uren, dus ook uren waarvoor niet gewerkt wordt. Zit een werknemer onder de grens, dan kan het lonend zijn het aantal uren te verhogen.
 

5. Keer nog dit jaar in

Heeft u de afgelopen jaren te weinig inkomen aangegeven, dan kunt u nog dit jaar boetevrij aangeven (inkeren). Doet u dit binnen twee jaar na indiening van uw aangifte, dan volgt tot 1 januari 2018 geen boete. Geeft u na de periode van twee jaar aan dat u te weinig belasting heeft afgedragen, dan krijgt u tot 1 januari 2018 een vermindering van uw boete. Als u wacht tot ná 1 januari 2018 en dan pas aangeeft dat u te weinig inkomen heeft aangegeven of te weinig belasting heeft betaald, dan zal wel een boete worden opgelegd. Wel zal deze boete lager zijn dan wanneer u een en ander niet vrijwillig had gemeld.
 

6. Trek btw op privégebruik auto af van de winst

Voor auto's van de zaak die ook privé gebruikt worden, moet u in de laatste btw-aangifte van het jaar btw over het privégebruik betalen. Voor het btw-privégebruik kunt u gebruikmaken van een forfaitair bedrag van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm. Voor auto's die vijf jaar (inclusief het jaar van ingebruikneming) in de onderneming zijn gebruikt en tot uw bedrijfsvermogen horen, geldt een forfait van 1,5%, net als voor auto's waarvoor u bij de aankoop geen btw in aftrek heeft gebracht. De niet-aftrekbare btw in verband met het privégebruik is een kostenpost voor uw bedrijf en dus aftrekbaar van de winst.
 

7. Bereken optimum niet-aftrekbare gemengde kosten

De aftrek van kosten met een gedeeltelijk privékarakter, is voor ondernemers in de inkomstenbelasting beperkt tot 80%. Zij mogen er echter ook voor kiezen een vast bedrag van € 4.500 niet in aftrek te brengen. Dit is alleen voordeliger als u in een jaar meer dan € 22.500 aan bovengenoemde kosten maakt. Kies alleen dan voor het vaste bedrag van € 4.500. Ondernemers met een bv moeten zelf berekenen vanaf welk bedrag aan gemengde kosten de vaste aftrek voordeliger is.
 

8. Kies de fiscaal voordeligste beloning voor uw meewerkende partner

Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting en is uw partner niet bij u in loondienst, maar werkt hij of zij wel mee in het bedrijf, dan kunt u hier fiscaal rekening mee houden. U kunt kiezen voor de meewerkaftrek, dit is een percentage van de winst dat afhankelijk is van het aantal meegewerkte uren. U kunt echter ook kiezen voor de arbeidsbeloning. Dit moet een reëel uurloon zijn voor de verrichte werkzaamheden en dient in een jaar minimaal €5.000 te bedragen. De meewerkaftrek heeft geen gevolgen voor het inkomen van uw partner. De arbeidsbeloning wel, want uw partner wordt hier zelf voor belast en betaalt hier ook premies Zvw over.
 

9. Verminder uw gebruikelijk loon met kostenvergoedingen

Kostenvergoedingen kunt u in mindering brengen op het gebruikelijk loon. Het maakt niet uit of de kostenvergoedingen belast of onbelast zijn. Denk bijvoorbeeld aan een onbelaste vergoeding voor maaltijden of reiskosten. Door de vermindering van het gebruikelijk loon, dat in 2017 minstens € 45.000 dient te bedragen, betaalt u als dga minder belasting in box 1.
 

10. Vier kerst binnenshuis

Een personeelsfeestje of kerstborrel is met wat aankleding misschien wel net zo gezellig als u dit viert in uw bedrijfspand. Dit is fiscaal aantrekkelijk, omdat de kerstborrel buiten de deur ten laste van de vrije ruimte komt, terwijl de borrel binnenshuis op nihil is gewaardeerd. Zo blijft er meer vrije ruimte over voor belaste vergoedingen en verstrekkingen.

Wilt u meer informatie over de eindejaarstips? Neem dan contact met ons op.
Deel dit nieuwsbericht