Micro

Micro-onderneming

De micro-onderneming is naast de reeds bestaande classificering in "grote ondernemingen" en het "midden- en kleinbedrijf" per 1 november 2015 toegevoegd.

De classificering Micro-onderneming is ontstaan doordat de overheid, gestuurd door de richtlijnen van het Europees parlement, heeft gemeend dat de administratieve lasten voor micro-ondernemingen onevenredig groot zijn. De lastenverlichting voor de micro-ondernemingen dient dan ook vooral gerealiseerd te worden doordat een micro-onderneming kan volstaan met een zeer beperkte jaarrekening. Hierbij is een samenstellingsverklaring van een accountant niet meer nodig.

Wanneer heeft u een micro-onderneming?

Indien uw B.V. twee jaar op rij voldoet aan twee van de drie onderstaande criteria is er sprake van een micro-onderneming:
  • een balanstotaal van minder dan € 350.000;
  • een omzet van minder dan € 700.000;
  • minder dan gemiddeld 10 werknemers in een boekjaar.
 

Welke jaarrekening is voor de micro-onderneming verplicht?

Een micro-onderneming kan volstaan met een zeer beperkte jaarrekening. Die moet uit de volgende twee pagina’s bestaan:
  1. beperkte balans (vaste en vlottende activa en eigen vermogen, voorzieningen en schulden); en
  2. beperkte resultatenrekening: omzet, kostprijs, afschrijvingen, lonen en overige bedrijfskosten
 

Deze beperkte verslaggevingseisen kunnen leiden tot een besparing op uw administratieve lasten

Maar misschien zijn u en de Belastingdienst niet de enige "gebruikers" van de jaarrekening. Bankiers en aandeelhouders willen vaak een uitgebreidere rapportage. En u als ondernemer wilt wellicht ook meer weten over de financiële situatie van uw bedrijf. Voor wat betreft de publicatie hoeft alleen maar de beperkte balans te worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Blokland & Duin verzorgt voor u de jaarrekening op de wijze die past bij uw onderneming

Neem de proef op de som en daag ons uit.