Debiteuren

Het uitbesteden van je debiteurenbeheer

Niet betalende klanten vormen een bedreiging voor het voortbestaan van je bedrijf. Het beheer van deze debiteuren kan voor behoorlijk wat werkdruk en stress zorgen. Dat kan een reden zijn het debiteurenbeheer uit te besteden. Maar ga eerst eens advies inwinnen. Bij een goed administratiekantoor zoals Blokland & Duin bijvoorbeeld.
 

Onbetaalde facturen bedreigen je bedrijf

Van veel klanten weet je niet zeker hoe het is gesteld met hun kredietwaardigheid. En als je zaken doet met buitenlandse bedrijven, weet je in zijn algemeenheid nog veel minder. Wanneer je je realiseert dat één op de vijf faillissementen binnen het mkb veroorzaakt wordt door wanbetaling, dan zul je het belang inzien van een goed werkend debiteurenbeheer. De vraag is hoe je het debiteurenbeheer zodanig inricht dat facturen sneller en met zo min mogelijk financiële schade worden geïnd.
 

Is je klant betrouwbaar

Controleer vooraf met wie je in zee gaat. Die check kun je doen bij de Kamer van Koophandel. Belangrijk om te weten: is je klant kredietwaardig en is de contactpersoon bevoegd om namens het bedrijf afspraken te maken?
 

Hanteer algemene voorwaarden

Hanteer duidelijke algemene voorwaarden en neem hierover een bepaling op in je offerte. Geef aan dat deze voorwaarden gelden en geen andere. Informeer bij je brancheorganisatie of er specifieke voorwaarden moeten worden opgenomen. Laat alles controleren door een jurist.
 

Sneller facturatie

Stuur zo snel mogelijk na de levering de rekening. Wanneer je goederen brengt, laat een bevoegd persoon dan tekenen voor ontvangst. Hanteer ook de Algemene Vervoerscondities. Bel naar de opdrachtgever en vraag of de goederen en de factuur in goede orde zijn ontvangen. Je toont hiermee interesse. Ook voorkom je hiermee dat je afnemer te laat aangeeft niet tevreden te zijn met de levering. Vraag ook gerust aan je afnemer of hij op tijd wil betalen. Doet hij dat niet, dan ben je blij dat je het debiteurenbeheer goed op orde hebt.

Neem voor meer informatie contact op met Blokland & Duin: 024 - 379 22 66 of info@bloklandduin.nl