VvE

Vereniging van Eigenaren

Je hebt een prachtig appartement gekocht en wordt de trotse bezitter van. Tja, van wát eigenlijk? Feitelijk ben je eigenaar geworden van een appartementsrecht, dit is slechts een aandeel in het eigendom van het gehele gebouw, tevens heb je ook een exclusief gebruiksrecht bedongen van een specifiek deel van dit gebouw.

Bij de notaris word je medegedeeld dat je tevens verplicht lid bent geworden van de Vereniging van Eigenaren (VvE), in deze VvE zijn alle appartementseigenaren vertegenwoordigd. De VvE beheert het onroerend goed, zorgt voor een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en zorgt dat alle lopende zaken aan onderhoud (denk aan liftonderhoud, schoonmaak van de gezamenlijke delen, herstel van defecte zaken) correct worden uitgevoerd. Om de VvE in goede banen te leiden wordt er een bestuur aangesteld met een voorzitter, secretaris en penningmeester/kascommissie. Om de uitvoering van alle taken binnen dit VvE-bestuur goed te laten plaatsvinden, wordt er, zeker bij de grotere VvE’s, vaak voor gekozen deze uitvoering uit te besteden bij een professioneel VvE-beheerder.
 

De taken van de VvE-beheerder

Bij de meeste VvE’s is er een beheerder aangesteld die belast is met de dagelijkse voortgang van de VvE. De VvE-beheerder zorgt dat alle meldingen over storingen en onderhoud worden verwerkt, beheert de bankrekening van de VvE, is belast met de inning van de bijdragen van de leden, zorgt voor de jaarlijkse financiële verslaglegging, vraagt offertes op voor de uitvoering van het MJOP en zorgt dat alles rondom de ledenvergaderingen is geregeld.

Niets aan de hand, zou je zo zeggen, binnen deze structuur is alles prima geregeld. Helaas blijkt in de dagelijkse praktijk dat er bij heel veel VvE's problemen zijn. Er is onduidelijkheid over de rechten en plichten van de individuele appartementsrechteigenaren, vooral ook is er onvrede over de uitvoering in het VvE-beheer. Appartementseigenaren verwijten de VvE-beheerder vaak laksheid in het opvolgen van klachtenbehandeling, partijdigheid c.q. het voortrekken van bevriende leveranciers en onduidelijkheid rondom het beheer van de bankrekeningen en de financiële verslaglegging.
 

Waarom Blokland & Duin voor jouw VvE?

Onvrede over het VvE-beheer ontstaat vaak doordat de VvE-beheerder een afgeleide is van een makelaarskantoor. Makelaars zijn verkoopexperts, voor jouw VvE heb je echter een administratief-expert nodig. Blokland & Duin is al zeer vele jaren VvE-beheerder, met de administratieve achtergrond van ons bedrijf zijn wij zeer geschikt gebleken in een adequate uitvoering van het VvE-beheer en score zeer hoog als het gaat om klanttevredenheid.

Wat kan je bij ons verwachten:
  • Secretariële werkzaamheden waaronder voorbereiding en notulering van de ledenvergadering;
  • Aanvragen van offertes voor onderhoud aan het appartementencomplex;
  • Beheer van de door de VvE gekozen verzekeringspolissen;
  • Het in behandeling nemen van alle aangelegenheden m.b.t. klein onderhoud;
  • Verwerken van de administratie;
  • Opstellen van de jaarrekening;
  • Opstellen van de jaarbegroting;
  • Beheer van de verschuldigde leden-bijdragen;
 

Cliënt worden bij Blokland & Duin

Uiteraard informeren wij je geheel vrijblijvend en kosteloos over hetgeen wij voor jouw VvE kunnen betekenen en toevoegen. Stuur ons een bericht via ons contactformulier of bel voor een afspraak naar 024 - 379 22 66.