X

Privacy verklaring

Dit is de website van Blokland & Duin
Adres: Wijchenseweg 132, 6538 SX Nijmegen
KvK-nummer: 65587138

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw e-mailadres en persoonlijke adresgegevens als u boodschappen of vragen plaatst op deze website. Deze informatie wordt gebruikt om u op de hoogte te stellen van updates van onze site. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website. Zo maakt onze website gebruik van een beveiligde verbinding (SSL) waarmee alle informatie tussen u en de website wordt afgeschermd. Deze beveiligde verbinding is te herkennen aan het slotje voor de domeinnaam.