Nieuws
Wat is een huishoudelijk reglement voor de VvE

Wat is een huishoudelijk reglement voor de VvE

Geplaatst op vrijdag 28 juni 2019      Leestijd: 1.5 minuut


Een huishoudelijk reglement geldt als aanvulling op de regels uit de splitsingsakte (of de wet) voor een VvE.
 

Wat is het nut van een huishoudelijk reglement?

Hoewel het huishoudelijk reglement aan te raden is voor elke VvE is het niet verplicht er één te hebben. Een groot voordeel is dat het als een handvat kan dienen wanneer er een conflict binnen de VvE speelt.
 

Wat staat er zoal in het huishoudelijk reglement?

  • Instructies voor het bestuur
  • Regels over gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes en privéruimtes
  • Regels over hoe er gestemd mag worden
  • De hoogte van vergoedingen voor commissies en vrijwilligers, maar ook hun taken en functies.
  • Een maximumbedrag dat het bestuur kan uitgeven zonder overleg.

Het is overigens van belang in de gaten te houden dat alles wat in het huishoudelijk reglement staat niet in strijd is met de splitsingsakte of de wet. Er kunnen dus niet 'zomaar' zaken in gezet worden. Gebeurt dit toch, dan geldt de betreffende regel als nietig.
 

Wie bepaalt wat er in komt te staan?

Wat er in het reglement komt te staan wordt bepaald door de vergadering van eigenaars. Dit moet (doorgaans) gebeuren met een meerderheid van 2/3 van de stemmen in een vergadering (mits ook 2/3 van het aantal stemmen aanwezig is).
 

Handhaving

Een huishoudelijk reglement is dus niet verplicht er gelden echter wel strenge regels rondom handhaving. Een overtreding van huishoudelijk reglement is namelijk gelijkgesteld aan een overtreding van het modelreglement. Hierdoor zijn er diverse boetes en zelfs ontzegging van een appartement mogelijk. Normaal gesproken stelt de vergadering de hoogte van de boetes vast die bij overtreding opgelegd kunnen worden.

Er zijn diverse modellen beschikbaar voor een huishoudelijk reglement, wij raden echter altijd aan dit als uitgangspunt te nemen maar wel aan te passen aan het eigen gebouw en de VvE. Laat het reglement bovendien voordat het in gebruik genomen wordt toetsen aan de wet en de splitsingsakte.

Wil je weten wat wij als VvE-beheerder voor je kunnen betekenen? Kijk dan hier.
Deel dit nieuwsbericht