Veiligheid
Brandveiligheid, BBQ-en op het balkon en de rol van de VvE

Brandveiligheid, BBQ-en op het balkon en de rol van de VvE

Geplaatst op donderdag 26 juli 2018      Leestijd: 2 minuten


In de media komen regelmatig berichten van appartementencomplexen waar brand is uitgebroken. Meestal is dit te wijten aan het gedrag van bewoners. Bijvoorbeeld in slaap vallen met een sigaret of een omgevallen kaars. Brandveiligheid is een hot-item en er is zeker ook een rol voor de VvE weggelegd. Wordt die rol niet of onvoldoende gespeeld, dan loopt de VvE een aanzienlijk risico!
 

De regels

Uitgangspunt bij het bouwen van appartementencomplexen zijn de Woningwet en het Bouwbesluit. Maar ook lokale bouwverordeningen spelen een rol bij het brandveilig bouwen en het brandveilig gebruiken van een appartementencomplex. Met name in het bouwbesluit staan voorwaarden waaraan (woon-)ruimten moeten voldoen om als brandveilig te worden aangemerkt. Dit zijn regels die betrekking hebben op een drietal facetten die bij brandveiligheid aan de orde zijn. Ten eerste het ontstaan van brand, ten tweede de verspreiding daarvan en ten derde de mogelijkheden om weg te kunnen komen van de brandhaard. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan brand-/nooddeuren etc.
 

Doel en taak VvE

Het is het doel van de VvE om het gebouw en de gronden die daarbij horen te beheren en daarbij de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars te behartigen. Dit volgt uit artikel 42 lid 3 Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten januari 2006, hierna: “MR 2006”. In MR 2006 staat in artikel 17 lid 1 sub f dat de installaties met bijbehorende leidingen en voorzieningen met betrekking tot de rook- en branddetectie en de brandbestrijding tot de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken worden gerekend. Deze dienen derhalve door de VvE te worden onderhouden en – indien nodig – te worden vervangen. Het is derhalve belangrijk om ervoor te zorgen dat de betreffende installaties voldoen aan de daarvoor geldende eisen. En dus te zorgen voor preventieve (veiligheids-) maatregelen. Als het appartementengebouw tiptop in orde is dan is de kans op een goede afloop in het geval dat toch brand mocht ontstaan aanzienlijk groter. Daarbij geldt ook dat de VvE er alles aan heeft gedaan om aansprakelijkheid voor schade als gevolg van brand te voorkomen.
 

BBQ-en op het balkon

Er is geen officiële wet die barbecueën op het balkon verbiedt. Check daarom altijd eerst het huishoudelijk reglement van de VvE als u overweegt te barbecueën op het balkon. Veel VvE’s hebben hierin duidelijke regels en richtlijnen opgesteld. Voor de goede verstandhouding met de buren is het wel zo slim u hieraan te houden.  Als barbecueën op het balkon op kolen of gas nou écht niet mag, is een elektrische grillplaat een minstens zo gezellig alternatief. Is er voldoende ruimte rondom het appartementencomplex? Dan is het misschien ook een optie om hier een barbecue voor en met alle bewoners te organiseren.

Benieuwd wat u van ons als VVE-beheerder kunt verwachten? Kijk dan hier.
Deel dit nieuwsbericht